22 de gener de 2021 22/1/21

Reunions tècniques de seguiment de la Reserva Marina del cap de Sant Antoni

Reunions tècniques de seguiment de la Reserva Marina del cap de Sant Antoni - (foto 1)

  Este matí s’han celebrat a l’Ajuntament de Dénia diverses reunions tècniques de la Conselleria Medi Ambient sobre el seguiment de les activitats que es duen a terme en la Reserva Marina del cap de Sant Antoni.

  D’una banda s’ha celebrat la reunió de la comissió tècnica encarregada d’establir el pla d’accés a les pesqueres professionals de la Reserva Marina del cap de Sant Antoni, en la qual han participat els tècnics de la Conselleria Medi Ambient, l’alcalde Dénia, Vicent Grimalt, el regidor de Medi Ambient denier, Josep Crespo, i els representants de les confraries de pescadors de Dénia i Xàbia.

  En la reunió s’ha fet el seguiment a l’autorització de pesca artesanal en la reserva marina que es va concedir l’any passat a les embarcacions de Dénia i Xàbia per pescar en aigües de la reserva. S’ha acordat seguir en la mateixa línea continuant amb el permís atorgat a les embarcacions de Dénia (10 en total) i de Xàbia (7) per a pescar de l’1 d’octubre de 2016 fins al 31 de març de 2017, amb la restricció que sols puguen accedir 3 embarcacions al dia.

  Clubs de busseig

  Els tècnics de la conselleria s’han reunit també amb representants dels clubs de busseig de Dénia, als quals han lliurat l’esborrany del decret de regulació de les reserves marines de la Comunitat Valenciana que està elaborant la Generalitat.

  Este decret té com a objectius regular, entre altres aspectes, les condiciones i tràmits de les pràctiques de busseig en zones d’especial protecció com la reserva marina del cap de Sant Antoni, agilitzar els tràmits burocràtics i regular les quotes de bussejadors que poden accedir diàriament a este zones. Han lliurat este esborrany de decret per a que els representants dels clubs facen les aportacions oportunes i han acordat tornar a reunir-se a principis de novembre per a estudiar els suggeriments que facen els clubs deniers.

  Reunió de seguiment de la Reserva Marina del cap de Sant Antoni

  L’última reunió mantinguda hui a Dénia ha tingut lloc entre els tècnics de la Conselleria i representats dels ajuntaments de Dénia i Xàbia per al seguiment de la gestió de la Reserva Marina que competeix a les tres administracions.

  Davant la problemàtica de l’accés a la reserva marina, Dénia convocarà en breu una jornada tècnica sobre custòdia i protecció de la reserva del cap de Sant Antoni per a abordar estos temes, i mantindrà una reunió amb la Direcció del Medi Natural per a tractar els problemes d’accés a la cova Tallada, tant per terra, des del terme municipal de Dénia, com per mar.

  Pujar