elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Museu Arqueològic s’acomiada del Castell de Dénia i cedeix el seu espai al nou Centre d’Interpretació de la ciutat

El Museu Arqueològic s’acomiada del Castell de Dénia i cedeix el seu espai al nou Centre d’Interpretació de la ciutat
  • La institució tanca les portes al Palau del Duc dilluns que ve per a començar el trasllat a la seu provisional del carrer de Cavallers, número 3

El Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia tancarà les portes en l’actual seu -la galeria oriental del Palau, al cim del Castell- el proper 11 de desembre, per a traslladar-se, provisionalment, a la casa del carrer de Cavallers, número 3, al bell mig del centre històric de la ciutat.

El trasllat del Museu Arqueològic a esta nova seu, després de 66 anys ubicat al Castell, s’emmarca en un pla d’adequació dels museus de la ciutat que anirà executant-se gradualment. Este projecte va aparellat amb un altre nou: la creació del Centre d’Interpretació de la Ciutat de Dénia en la galeria oriental del Palau del duc de Lerma, al Castell, que ha sigut seu de l’Arqueològic des de 1987.

Per a la realització dels dos projectes es compta amb un pressupost de 151.249,60 euros i de 135.750,38 euros, respectivament, finançats mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Next Generation; i un termini de nou mesos per a l’execució d’ambdues actuacions: cinc per al trasllat del museu a Cavallers, 3 , que està previst començar després de les festes de Nadal i Reis; i quatre per a la constitució del Centre d’Interpretació en la galeria oriental del Palau, al Castell.

Més de sis dècades d’història

El Museu Arqueològic va estar creat l’any 1957, mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de 20 de febrer, amb el nom de Museo Arqueológico Municipal de la Ciudad de Dénia. L’entitat fou reconeguda per la Direcció General de Belles Arts el 10 de juliol d’eixe mateix any i, un any després, a finals de 1958, els seus fons foren exhibits a la torre del Consell del Castell, restaurada a l’efecte, recorda la cap de l’Àrea d’Arqueologia i Museus, Massu Sentí.

Molts anys després, el 1975, en aquest mateix indret seria inaugurada la primera Sala d’Exposició Museística, amb l’assistència d’un nodrit nombre de prohoms de la política i la cultura municipal i valenciana. José Carrasco Ferrer havia estat alma mater i seria el primer director de l’entitat museística. L’any 1987 fou nomenat pel Ple del consistori director honorífic i vitalici. Entre les peces objecte d’exposició destacaven les procedents de diverses obres executades al Castell, com la carretera, entre d’altres; ceràmiques variades i pedestals epigràfics de caràcter commemoratiu i funerari procedents de la ciutat romana, així com una rica col·lecció de ceràmiques i bronzes islàmics que provenien de múltiples obres urbanes.

Des que el Castell fora adquirit pel consistori l’any 1952, va ser objecte d’algunes intervencions de recuperació dels seus espais, entre les quals destaca la restauració de la galeria oriental del palau del duc de Lerma, V marqués de Dénia. El duc mamprendria una transformació a gran escala de la fortalesa medieval, majorment entre 1610 i 1620, realitzada per a recepció dels reis Felip III i Margarita d’Àustria, en la qual destaca la construcció d’aquesta galeria amb un quarto excavat en la mateixa roca del turó del Castell, assenyala la cap de l’Àrea d’Arqueologia i Museus.

Aquest indret acolliria, des de juliol de 1987, una proposta museogràfica nova sota l’ègida de l’arqueòleg Josep A. Gisbert Santonja, director tècnic de la institució. De les colonitzacions al món iber, i des de la creació del municipi romà a la gran destrucció provocada per la Guerra de Successió el 1709, l’exposició permanent fixà majorment l’atenció en les tres gran fites urbanes: Dianium, Daniya, Dénia.

En 1994, la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana reconeixia el Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia, que ha romàs des de 1987, amb poques variacions, en l’indret especificat.

Necessitats i millores

El febrer de 2020, la directora general de Cultura i Patrimoni, després d’una avaluació de les condicions dels museus arqueològics reconeguts i inserits en el Sistema Valencià de Museus i, després de reconèixer el repte que suposa gestionar i garantir la custòdia dels béns arqueològics en un municipi tant productiu com és la ciutat de Dénia, urgia, mitjançant resolució, perquè se’n fera esmena d’una sèrie de disfuncions derivades del pas del temps i fonamentades a la seguretat de persones i col·leccions, la conservació preventiva i l’accessibilitat universal.

A instància de l’Ajuntament de Dénia, l’avaluació patrimonial efectuada per la Direcció General de Patrimoni es concretava a un “Estudi de l’estat actual del conjunt museològic”, realitzat en agost de 2021 per a determinar les necessitats reals de les intervencions a emprendre. Respecte del Museu Arqueològic, l’estudi posava de manifest un espai insuficient que requeria una ampliació de la superfície expositiva 100% accessible i una actualització urgent de la proposta museogràfica, atés que l’obsolescència dels recursos museístics impossibilitaven aspectes com el control higromètric, sobretot d’objectes d’alt valor patrimonial, especialment els bronzes islàmics.

A l’estudi de l’estat del conjunt museològic de la nostra ciutat van succeir dos projectes museogràfics. D’una banda, el trasllat provisional del Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia a la casa de carrer de Cavallers, número 3 i, d’altra, la resolució en l’antiga seu museística d’un projecte museogràfic nou, el Centre d’Interpretació de la Ciutat de Dénia. Per a la realització dels projectes es compta amb un pressupost de 151.249,60 euros i de 135.750,38 euros, respectivament, finançats mitjançant el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Next Generation; i un termini de nou mesos per a l’execució d’ambdues actuacions: cinc per al trasllat del museu a Cavallers, 3 , que està previst començar després de les festes de Nadal i Reis; i quatre per a la constitució del Centre d’Interpretació.

Seu provisional amb més recursos museogràfics per a l’Arqueològic

La casa del carrer de Cavallers, número 3, on s’ubicarà provisionalment el Museu Arqueològic, és un immoble de titularitat municipal recentment restaurat. Es tracta d’una sumptuosa casa de la primera meitat del segle XIX que acull, però, determinats elements dels segles XVII i XVIII. Constitueix, en el Catàleg de Béns i Espais Protegits del Pla General Estructural, un Bé de Rellevància Local, que s’expressa a un nivell de protecció integral.

El projecte museogràfic del carrer de Cavallers, núm. 3 consisteix al muntatge del Museu Arqueològic. El procediment s’iniciarà amb el trasllat dels objectes arqueològics des de l’actual seu al Castell, seguit del trasllat de vitrines per a procedir-ne a la reparació i adaptació al nou espai expositiu. Es preveu també la incorporació de recursos museogràfics nous com ara la realització d’un audiovisual o la incorporació d’informació en tres llengües.

La casa del carrer de Cavallers, núm. 3 reuneix els requisits de climatització, electricitat i il·luminació i es preveu la instal·lació de videovigilància, així com la reparació de les vitrines i el seu tractament contra paràsits, segellament per a crear ambients estancs susceptibles de control higromètric, renovació de la tapisseria interior i nova il·luminació segons estàndards de qualitat.

Centre d’Interpretació: una mirada a l’evolució d’una ciutat lligada al port i a la ma

Amb la realització del trasllat i muntatge del Museu Arqueològic a la casa del carrer de Cavallers, núm. 3, s’iniciarà l’adequació de la galeria oriental del Palau al cim del Castell. Es procedirà a l’ajustament de mecanismes d’obertura de portes i finestres, a la reparació d’humitats i pintura, l’ajustament de la il·luminació a normativa, la reubicació del sistema de climatització i la instal·lació de projector i videovigilància.

El Centre d’Interpretació de la Ciutat de Dénia es farà realitat sota la divisa d’un nucli urbà que té la seua raó de ser en la mar, ja que des de la Protohistòria i l’Antiguitat Clàssica es materialitza com suport d’un port. És el port el que fa la ciutat. La ciutat és des de l’Antiguitat punt d’encontre, d’aplegada i de sortida, font de recursos, en definitiva, ens urbà en diàleg constant i permanent amb la mar i amb l’esdevenir del port, assenyala Massu Sentí.

És per això que el Centre d’Interpretació de la Ciutat de Dénia té el propòsit de mostrar, mitjançant una senzilla línia del temps, l’evolució urbana, cultural i social d’aquest ens urbà nascut de la mar. El discurs expositiu es fonamentarà a posar en valor més de 2.000 anys d’història en conjunció amb experiències culturals vingudes de l’exterior, sempre a través de la mar.

Pujar