elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Danys en cotxes i vivendes per la pedregada de València i Castelló: Qui ho cobreix i com reclamar-ho?

Danys en cotxes i vivendes per la pedregada de València i Castelló: Qui ho cobreix i com reclamar-ho?
  • Els danys podrien estar en bona part coberts pel Consorci de Compensació d'Assegurances, encara que el primer és avisar la pròpia asseguradora i recopilar proves dels danys

MÉS FOTOS
Danys en cotxes i vivendes per la pedregada de València i Castelló: Qui ho cobreix i com reclamar-ho? - (foto 2)

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recorda que, en el cas de danys extraordinaris causats per tempestes de pluja i/o calamarsa d'elevada intensitat, com els patits ahir a zones del litoral sud de Castelló i nord de València, el Consorci de Compensació d'assegurances (CCS) podria fer-se càrrec de les indemnitzacions per als vehicles i els habitatges, sempre que estiguen prèviament assegurats.

Per això, en cas de patir un sinistre extraordinari, i sempre que el bé estiga assegurat, OCU recomana, a més de comunicar-ho a l'asseguradora, posar-ho en coneixement del Consorci, com més aviat millor, encara que adverteix que aquest no cobreix tots els riscos, aplica períodes de carència (per exemple en determinats casos 7 dies des de vigència de la primera pòlissa o de les següents si hi ha períodes entre mitjanes sense cobertura) i indemnitza segons allò contractat a la pòlissa privada.

Si no és considerat dany extraordinari, OCU assenyala que alguns fenòmens de la naturalesa sí que estan coberts per l'assegurança de la llar, de la comunitat o del vehicle, i serà l'asseguradora qui es farà càrrec dels danys patits en cas de tenir contractada la cobertura.

En el cas d'automòbils, podran reclamar els danys que no es consideren extraordinaris a les companyies d'assegurança els usuaris que tinguen contractada una assegurança de danys propis en la modalitat de tot risc (on solen estar coberts de forma expressa els danys per calamarsa o com impacte o xoc dobjectes). També els que tinguen una assegurança amb vidres, en cas que n'hi haguera trencament. En qualsevol cas, si la calamarsa o les tempestes han causat danys, OCU recomana revisar les condicions de l'assegurança i reclamar-les.

Als habitatges, alguns riscos i fenòmens de la natura (pluja, calamarsa, etc.) sí que estan coberts per l'assegurança de la llar quan, encara que no assoleixen la magnitud de risc extraordinari, superen una certa intensitat.

Si el sinistre és clarament extraordinari, cal comunicar-ho immediatament al Consorci. Si no és clar, cal comunicar-ho tant a l'asseguradora com al Consorci.

En tots dos casos, OCU recomana als afectats recopilar totes les proves per poder demostrar l'origen i les conseqüències del dany (com informes d'agències o observatoris meteorològics, retallades de diaris, fotos, informes d'emergències, policia, protecció civil, bombers... ) i cercar testimonis. D'aquesta manera cal acumular totes les proves que acrediten el sinistre i els seus efectes.

OCU lamenta que moltes vegades malgrat que en teoria els riscos estan coberts, les assegurances no responen o retarden i posen traves al pagament d'indemnitzacions pels sinistres. Si això passa, OCU anima els consumidors a reclamar davant de possibles incompliments de contracte.

Aquesta informació l'ha elaborat un equip d'enginyers, economistes, advocats, estadístics, editors i dissenyadors d'OCU que, en col·laboració amb laboratoris independents, analitzen des del 1975 els principals productes i serveis de consum. La seua feina se sustenta en els principis d'estalvi, qualitat, eficiència i sostenibilitat, però sobretot en la independència que els proporcionen més de 190.000 socis actius.

Pujar