12 de juliol de 2020 12/7/20

SUMA amplia el termini de cobrament voluntari dels impostos fins al 5 de novembre

    L'Ajuntament de Crevillent atesa la situació catastròfica per la DANA, informa que s'ha ampliat el període voluntari de tributs fins al pròxim 5 de novembre.

    Pel fet que Crevillent s'ha vist afectat per greus inundacions, fonamentalment en l'entorn rural i agrícola així com habitatges aïllats i nuclis de les pedanies de San Felipe de Neri, Las Casicas i el Rincón de los Pablos i finques de l'entorn de la pedania del Realengo, la Regidoria de Bon Govern i Hisenda comunica que finalment el termini ha quedat ampliat.

    Mitjançant decret de sol·licitud amb data 23 de setembre on s'insta a l'entitat pública, SUMA – Gestió Tributària, una ampliació de termini, l'entitat ha resolt de forma favorable i accepta aquesta ampliació sol·licitada per l'Ajuntament de Crevillent.

    Per tot això, des de l'Ajuntament es recorda que estan al cobrament els impostos de l'IBI, IAE i la recollida de fems del segon semestre.

    Pujar