15 de juliol de 2020 15/7/20

Convocatòria de les ajudes a estudiants d'intercanvi

  • La Regidoria de Cultura informa que s'han convocat les ajudes econòmiques a estudiants universitaris amb beca en programes d'intercanvi internacional per al curs 2018-2019

El Butlletí Oficial de la Província publica en el seu número 169 corresponent al dia 05 de setembre, les Bases Reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques a estudiants universitaris amb beques en programes d'intercanvi internacionals per al curs 2018/2019 que concedeix l'Ajuntament de Crevillent. Aquestes bases es poden consultar en la pàgina web d'Ajuntament en l'apartat destinat a Cultura. Qualsevol dubte es pot realitzar  a la Casa Municipal de Cultura “José Candela Lledó” en horari de matí de dilluns a divendres.

L'objecte d'aquestes ajudes es donar suport a l'alumnat universitari de Crevillent que van obtindre beques de mobilitat a l'estranger durant el curs 2018/2019, l'Ajuntament destina unes ajudes econòmiques, la quantia total de les quals és  de 6.000 euros, ja que la millora dels ensenyaments universitaris i el desenvolupament d'una educació de qualitat són factors bàsics dins de la política educativa i cultural.

Els beneficiaris d'aquestes ajudes econòmiques seran els estudiants universitaris empadronats a Crevillent que puguen acreditar que han estat inclosos en un programa d'estudis a l'estranger regulat per la Universitat en la qual estan matriculats, durant el curs 2018/2019, amb la finalitat de complementar econòmicament les beques de mobilitat.

La Universitat a la qual pertanguen haurà d'acreditar que efectivament estaven matriculats en el centre universitari de destinació, imprescindible perquè l'Ajuntament de Crevillent procedisca al pagament de l'ajuda, una vegada s'hagen realitzats els estudis a l'estranger.

Els admesos i exclosos es publicaran en el tauler d'anuncis i en la web de l'Ajuntament, donant un termini de 10 dies naturals per a realitzar esmenes els exclosos.

L'òrgan instructor del procediment d'aquestes ajudes serà la Comissió Municipal de Cultura, tenint en compte l'informe-proposta del Consell Rector de l'Ateneu.

Pujar