20 de gener de 2021 20/1/21

La Conselleria d´Agricultura aprova el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals de Crevillent

La Conselleria d´Agricultura aprova el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals de Crevillent - (foto 1)
  • La regidora de Medi Ambient, Estefanía Salinas Peral, informa que la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha resolt favorablement l'aprovació del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals

MÉS FOTOS
La Conselleria d´Agricultura aprova el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals de Crevillent - (foto 2)
La Conselleria d´Agricultura aprova el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals de Crevillent - (foto 3)

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica va resoldre favorablement, amb data 12 de juny, l'aprovació del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals de Crevillent, un pla que va ser aprovat en el Ple del mes de maig per la Corporació municipal.

La redacció d'aquest pla ha comptat amb una ajuda de 8.712 euros de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Un suport econòmic destinat a la prestació d'assessorament tècnic, així com a incentivar i afavorir la redacció d'aquests plans, que s'emmarquen dins del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 i que compten amb una dotació total de 1,5 milions d'euros.

El pla, amb caràcter general, té una vigència de 15 anys, amb revisions parcials cada 5 anys (una l'any 2025 i una altra en 2030), estipulant la revisió total d'aquest en finalitzar el període de vigència. Entre els compromisos que adquireix l'Ajuntament amb el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals està el de l'elaboració d'un informe anual en el qual es reflectiran les mesures desenvolupades, el seu cost i possibles incidències, així com les estadístiques de cremes agrícoles.

Segons informen des de la Regidoria de Medi Ambient i Lluita Contra el Canvi Climàtic a través de la seua regidora Estefanía Salinas Peral, l'aprovació d'aquest pla per part de Conselleria ha sigut motiu d'alegria i una grata recompensa. “Des que vam arribar fa un any a l'Ajuntament hem estat treballant conjuntament, el departament de Medi Ambient i l'empresa encarregada de redactar aquest pla, fent tasques d'esmena d'errors i tantes qüestions com eren necessàries amb l'únic objectiu de l'aprovació d'aquest pla. Estem totalment satisfets perquè en un període d'escassos dos mesos hem vist com, per part de Conselleria, s'han aprovat els dos plans que vam presentar, en primer lloc el Pla de Cremes Local i ara el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals” comenta Estefanía Salinas Peral.

Com ja es va dir anteriorment, mitjançant l'elaboració d'aquest pla s'ha pogut conéixer i quantificar les causes i factors que afecten el risc d'incendis forestals, tant en el seu vessant territorial com temporal, i dissenyar accions sobre com actuar sobre l'incendi abans que es produïsca. A més, gràcies a aquest pla de prevenció es podrà minimitzar el nombre d'incendis produïts per causes antròpiques (per l'activitat humana) i els danys derivats d'ells.

Pujar