12 d’agost de 2020 12/8/20

Cocentaina reprén el procés del Pressupost Participatiu 2020

Cocentaina reprén el procés del Pressupost Participatiu 2020 - (foto 1)

  El passat mes de febrer, l’Ajuntament de Cocentaina, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, posava en marxa el procés del Pressupost Participatiu de 2020 a la vila Comtal.

  El primer pas va ser obrir el termini per a presentar propostes, que va estar comprés entre el 17 de febrer i el 2 de març. Com a resultat, es van presentar un total de 10 propostes que es van traslladar al personal tècnic municipal per a estudiar si eren o no viables i per a redactar, en el termini d’un mes, el pertinent informe de viabilitat. Per tant, la data prevista per a notificar aquest informe a les persones interessades era el 17 d’abril.

  No obstant això, i com és ben conegut, la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, va establir la suspensió i la interrupció dels terminis per a tramitar els procediments de les entitats del sector públic i va paralitzar, per tant, el còmput automàtic de terminis, amb la qual cosa les persones interessades no van poder ser notificades ni tampoc es va poder publicar la llista de propostes en la pàgina web municipal.

  En conseqüència, la Regidoria de Participació Ciutadana va comunicar, tant a les persones que havien presentat alguna proposta com també als membres del Consell de Participació, que tot el procés del Pressupost Participatiu es retardava al moment en què es reobrira el còmput de terminis, cosa que va ocórrer el passat 1 de juny, dia en què s’han pogut notificar finalment els esmentats informes de viabilitat a través de la Seu Electrònica, amb la indicació que les persones interessades tornen a disposar de 15 dies per a reformular les propostes no viables o bé per a presentar les al·legacions que consideren oportunes.

  Per tant, tot el procés participatiu s’ha tornat a activar. Tant les propostes com els informes ja es poden consultar en l’enllaç següent: https://www.cocentainaparticipa.com/ca/propostes

  D’acord amb les previsions, el calendari de votacions probablement podrà posar-se en marxa durant la segona quinzena de votacions, després que les propostes hagen estat durant un mes en l’esmentada pàgina web a fi que la ciutadania les puga conèixer i valorar.

  La regidora de Participació Ciutadana, Maria Teresa Valls, ha manifestat la seua satisfacció per haver pogut tornar a activar el procés participatiu i han tornat a reiterar l’agraïment a totes les persones que han participat en l’edició 2020 del Pressupost Participatiu.

  Pujar