elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L’UJI enceta 26 projectes finançats pel Pla Estatal d’Investigació 2022

L’UJI enceta 26 projectes finançats pel Pla Estatal d’Investigació 2022

  El personal investigador de la Universitat Jaume I de Castellón ha obtingut 3,34 milions d’euros de l’Agència Estatal d’Investigació per al desenvolupament de 26 nous projectes d’investigació en el marc de la convocatòria per a 2022 del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023, que centra els seus objectius en els sectors més estratègics per la recuperació de la crisi de la COVID-19 i la construcció d’un futur més sostenible, com són la salut, la transició ecològica i la digitalització.

  La universitat pública de Castelló ha aconseguit una taxa d’èxit (nombre de projectes aprovats del total presentats) del 48%,similar a la taxa d’èxit del conjunt de la convocatòria, i un finançament mitjà per projecte d’uns 130.000 euros. Amb la convocatòria de 2022, la Universitat Jaume I arriba als 25,34 milions d’euros de finançament per a R+D+i des de la posada en marxa de l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació fa una dècada.

  En concret, la universitat pública de Castellón posarà en marxa quatre projectes en les àrees de Química, Psicologia i Matemàtiques; tres en Economia; dos en les àrees de Física, Ciències i Tecnologia dels Materials i Ciències Socials; i un en les àrees de Ciències Agràries i Agroalimentàries, Dret, Ment, llenguatge i pensament, Producció industrial, enginyeria civil i enginyeries per a la societat i Tecnologies de la informació i les comunicacions.

  Les actuacions subvencionades seran executades, en les modalitats de projecte individual o coordinat, per equips de recerca dirigits per una o dues persones investigadores principals i la durada de les ajudes serà de tres o quatre anys. El pressupost es destinarà a despeses de personal, equipament i material fungible, despeses de viatges, publicacions científiques, patents i altres despeses directament relacionades amb el projecte. La concessió a l’UJI també inclou la dotació de deu ajudes predoctorals associades als projectes.

  Addicionalment, les ajudes concedides també serviran per dotar econòmicament els projectes de cinc investigadors i investigadores que desenvolupen la seua recerca a l’UJI gràcies al seu pla d’atracció de talent, i que estan vinculats als instituts de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT) i Nous Materials Avançats (INAM); els grups QSS de Química Sostenibles i Supramolecular, ENCOM-Vinculació Emocional i Comunicació i Química Teòrica i Computacional.

  La convocatòria de projectes de generació de coneixement proporciona el conjunt d'ajudes més important per al foment de la recerca científica i tècnica a l’Estat i la selecció dels projectes s'ha realitzat mitjançant un procés rigorós d'avaluació externa, extremadament competitiu, en què cada projecte ha sigut avaluat per un mínim de quatre experts i al qual després la comissió d’avaluació ha aplicat criteris de màxima eficiència en l’assignació de recursos i un informe motivat per cadascun. En el conjunt de l’Estat, a la convocatòria de 2022 s’han presentat 6.185 propostes, de les quals han estat concedides 3.276.

   

  Pujar