20 de gener de 2021 20/1/21

Callosa d'en Sarrià construirà una coberta per a tapar l'estructura de ferro del que anava a ser el seu auditori municipal

Callosa d'en Sarrià construirà una coberta per a tapar l'estructura de ferro del que anava a ser el seu auditori municipal - (foto 1)

  L'equip de govern de l'Ajuntament de callosa d’en Sarrià va elevar ahir a Ple una modificació de crèdit en la qual es contempla com a inversió principal la construcció d'una coberta per a tapar l'estructura de ferro del que anava a ser l'auditori municipal.

  Les obres d'aquest auditori, situat en la partida Peita, es van paralitzar l'any 2012 i des de llavors l'estructura ha estat exposada a la intempèrie. Per això, amb l'objectiu d'iniciar els procediments per a impedir la possible deterioració de l'estructura i de les obres executades, s'ha projectat una actuació per al seu recobriment. A més d'evitar la deterioració de l'estructura, es pretén oferir una imatge més adequada de la zona.

  El pressupost de l'actuació ascendeix a 321.965 euros i consistirà a recobrir l'estructura horitzontal fins al nivell de la planta baixa de l'edifici. En la zona de l'hall, pati de butaques i caixa escènica, la coberta es resoldrà mitjançant cintres metàl·liques per a salvar grans llums, sobre les quals es construirà un forjat resolt amb xapa col.laborant i llosa de formigó armat. En la zona de la banda de serveis, l'estructura horitzontal es resoldrà mitjançant un forjat unidireccional de formigó armat. D'altra banda, les cobertes de l'edifici es recobriran amb una impermeabilització bicapa, composta per dues làmines asfàltiques, sobre el formigó de pendent, i un poliestiré extrusionat de 6 cm de grossària com a aïllament tèrmic sobre el qual es col·locarà una làmina geotèxtil de separació i com a protecció superior una capa de 5 cm de grava. Amb l'actuació es garantirà la recollida d'aigües pluvials i una correcta impermeabilització. El material de cobriment en totes les cobertes serà una grava blanca de cudol.

  La modificació de crèdit aprovada, que ascendeix a un total de 367.740,28 euros, contempla a més altres actuacions com el condicionament de la xarxa d'aigua potable en la CV-755, la reparació de tres aires condicionats a l'Escola Infantil, la renovació de l'entapissat de 60 butaques de la Casa de Cultura i la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància en Algar.

  Candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana als Premis ‘Princesa d'Astúries’

  Un altre dels temes importants tractats ahir en el Ple va ser l'adhesió a la candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana als Premis ‘Princesa d'Astúries’, que es va votar a favor per unanimitat. En aquest punt la Corporació Municipal al complet va fer especial esment a l'Associació d'Amics de la Música de Callosa d'en Sarrià (AAM) per la seua encomiable labor cultural.

  Pujar