Castellano

CaixaBank, amb seu a València, guanya 3.659 milions fins setembre, quasi un 50% més

CaixaBank, amb seu a València, guanya 3.659 milions fins setembre, quasi un 50% més
  • El marge brut, expliquen des de l'entitat, creix un 28,9% respecte al mateix període de l'any anterior, "la qual cosa demostra la robustesa del negoci bancari"

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 3.659 milions d'euros entre gener i setembre del 2023, davant dels 2.469 milions obtinguts el mateix període del 2022, que suposa un increment del 48,2%.

El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha destacat que “CaixaBank tanca els nou primers mesos de l'any amb una evolució positiva. En un context de normalització dels tipus d'interès, hem obtingut un sòlid resultat, amb una bona dinàmica comercial i una gestió prudent del risc de crèdit”.

“A més, comptem amb la millor oferta de bancassegurances del sector financer espanyol, cosa que ens ajuda a oferir la millor solució per a cada perfil de client. En l'any, destaca l'augment en 8.000 milions del total de recursos de clients i el gran suport de l'activitat asseguradora”, ha explicat.

Gortázar també ha subratllat que “aquest resultat permet millorar la rendibilitat sobre fons propis després de molts anys de baixos retorns. Sens dubte, una gran notícia per als nostres més de 600.000 accionistes i en particular per a la Fundació “la Caixa” i el FROB, que rebran un dividend més elevat. I, sobretot, ens permetrà continuar donant suport als nostres clients, empreses i famílies, i a la societat en el seu conjunt”.

Bona evolució del compte de resultats

Durant els nou primers mesos de l'any, destaca el creixement dels ingressos core (+34,3%) en taxa interanual, fins a assolir els 11.128 milions, impulsats pel marge d'interessos que puja fins als 7.364 milions d'euros, un 60,7% més respecte al mateix període del 2022. L'evolució d'aquesta partida, juntament amb el resultat del servei d'assegurança (+21,2%) i els ingressos de participades de bancassegurances (+47,6%), compensen la caiguda de la partida de comissions netes (-5,3%). En concret, les comissions bancàries recurrents es redueixen un 9,1% en taxa interanual per l'eliminació de les comissions de custòdia de dipòsits de grans empreses i per les bonificacions aplicades en els programes de fidelització de clients.

D'aquesta manera, el marge brut tanca el mes de setembre en 10.689 milions, que representa un augment del 28,9% respecte al mateix període de l'exercici anterior.

La positiva evolució del compte de resultats permet al Grup arribar a una rendibilitat (ROE) de l'11,9%. A més, millora la ràtio d'eficiència recurrent (sense incloure despeses extraordinàries) durant el període, que torna a descendir fins a situar-se en el 42,6%.

Estabilitat en el volum de negoci

CaixaBank manté durant els nou primers mesos de l'any un elevat dinamisme comercial, incrementant la vinculació dels clients, un objectiu clau per a l'estratègia del banc. Així, l'entitat ha aconseguit augmentar el seu percentatge de clients particulars vinculats fins al 71,4% a finals de setembre, davant el 70,4% de desembre del 2022.

El volum de negoci -crèdit sa i recursos de clients- es manté estable (+0,2% en l'any). Els recursos de clients arriba als 619.323 milions d'euros a 30 de setembre (+1,3% en l'any), afavorits per la contractació de productes d'estalvi a llarg termini. En aquest sentit, els actius sota gestió se situen en 155.264 milions d'euros (+5% en l'any) impulsats per les subscripcions netes positives en fons d'inversió i carteres.

De gener a setembre, les subscripcions netes en estalvi a llarg termini -fons, plans i assegurances- arriben als 5.689 milions d'euros, xifra que gairebé dobla a la registrada durant el mateix període del 2022 (2.952 milions d'euros). D'aquesta manera, la quota combinada de dipòsits i estalvi a llarg termini, a Espanya, millora fins a situar-se en el 26,4%, gràcies a un model d'assessorament diferencial basat en l'acompanyament del client durant tot el cicle de gestió del seu estalvi i inversió.

L'entitat també ha continuat registrant creixements en assegurances de protecció, amb una alça de la nova producció del 5,4% en taxa interanual, fins a assolir els 565 milions d'euros en primes anualitzades.

Respecte al finançament a clients, la cartera de crèdit sana se situa en els 345.388 milions d'euros, amb una lleugera caiguda de l'1,7% del començament d'any ençà, en línia amb la tendència del sector. L'evolució de la cartera d'empreses i consum ha compensat el descens del crèdit d'adquisició d’habitatge, que ha reduït la seua cartera un 3,9% en l'any per amortitzacions, així com per la producció més baixa respecte a l'any anterior en un context de pujada de tipus d'interès.

En concret, entre gener i setembre la nova producció hipotecària va ser de 6.680 milions d'euros, en el cas del consum va ser de 7.700 milions d'euros, i en empreses, de 27.700 milions d'euros.

Morositat continguda per la gestió activa i prudent

La ràtio de morositat se situa en el 2,7%, amb el que es manté estable des del començament d'any, gràcies a la gestió activa i prudent del risc. Els saldos dubtosos es redueixen fins als 10.200 milions d'euros després de la bona evolució dels indicadors de qualitat d'actiu, després de caure en 490 milions d'euros en l'any.

A més, el Grup compta amb una sòlida ràtio de cobertura, que augmenta fins al 76% (74% a tancament del 2022) i el cost del risc -últims 12 mesos- se situa en el 0,3%. Així mateix, el fons per a insolvències tanca el setembre en 7.725 milions d'euros, dels quals prop de 1.100 milions d'euros corresponen a provisions no assignades.

Liquiditat i capital continuen en xifres elevades

L'entitat continua mantenint uns nivells elevats tant de liquiditat com de capital. Els actius líquids totals se situen en 153.813 milions d'euros, fet que suposa un increment de 14.803 milions en l'any. A més, compta amb un Liquidity Coverage Ratio del Grup (LCR) del 205% a 30 de setembre, cosa que demostra una molt àmplia posició de liquiditat, molt per damunt del mínim requerit del 100%.

Pel que fa al capital, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) se situa en el 12,3%, superior als requeriments regulatoris, després dels impactes extraordinaris de la primera aplicació de la normativa comptable NIIF17 (-20 punts bàsics) i de la imputació de l'import màxim autoritzat del nou programa de recompra d'accions iniciat el setembre per 500 milions d'euros (-23 punts bàsics). Destaca la bona evolució de la generació orgànica de capital en els nou primers mesos (+162 punts bàsics).

Contribució a la societat 

La solidesa financera i una rendibilitat raonable permetran a CaixaBank oferir una retribució adequada als accionistes, els principals la Fundació ”la Caixa” i l'Estat a través del FROB, i continuar amb el seu compromís de suport a l'economia, famílies i empreses, a més de desenvolupar la seua funció social.

En el que portem d’any, CaixaBank ha concedit més de 250.000 operacions de finançament; i s’estan gestionant al voltant de 6.000 sol·licituds de clients que han demanat la seua adhesió al Codi de Bones Pràctiques hipotecari. Addicionalment, des que es va iniciar la pujada de tipus s’han gestionat prop de 10.600 acords de refinançament a particulars i 9.800 novacions de tipus variable a tipus fix.

L'entitat compta, també, amb gairebé 11.000 habitatges socials i té al voltant de 360.000 clients amb comptes socials o bàsics. A tot això, s'uneix el compromís amb la inclusió financera, ja que està present en més de 2.200 municipis i en 483 és l'única entitat bancària, a més de cobrir altres 675 poblacions amb ofimòbils. D'altra banda, en el marc del seu compromís de prestar una atenció pròxima i de qualitat, CaixaBank compta amb 1.619 gestors especialitzats per al col·lectiu sènior.

A través de MicroBank, el banc social de CaixaBank i líder europeu en microfinances, ha concedit entre gener i setembre d'aquest any més de 100.000 microcrèdits, i des del seu inici fa més de 15 anys ha facilitat la creació de 317.383 llocs de treball gràcies al suport als negocis i autònoms que han rebut finançament.

Referent en sostenibilitat

CaixaBank manté també una aposta ferma per ser un referent europeu en sostenibilitat. En aquest sentit, és l'única entitat bancària espanyola que, recentment, s'ha sotmès voluntàriament a l'avaluació ESG de Sustainable Fitch en la seua modalitat solicited, que suposa un més estricte compromís d'informació i permet una anàlisi més detallada. Se li ha atorgat un ESG Entity Rating de 2, una de les qualificacions més altes del sector financer a nivell mundial.

Així mateix, com a entitat de referència per a les empreses, ha creat un pla per impulsar la transició verda d'aquelles companyies interessades a implementar la sostenibilitat en els seus negocis. El projecte, pioner en el sector, contribuirà a que els clients empresa puguin afrontar processos com la descarbonització i la millora ambiental. L'objectiu és oferir un servei d'assessorament personalitzat amb acompanyament per part d'un equip especialista. Per fer-ho, l'entitat ha format a 150 gestors amb la finalitat d'aprofundir en les oportunitats que ofereix la sostenibilitat per impulsar els negocis.

Pujar