elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Actualitzades les condicions laborals a l'Ajuntament

Actualitzades les condicions laborals a l'Ajuntament

  L'actualització dels llocs de treball (RPT-VPT) de la plantilla de l'Ajuntament de Benissa ha permés regular les condicions concretes del personal en el seu lloc de treball, normalitzant a més les retribucions econòmiques i igualant la descompensació econòmica que existia en diversos departaments des de fa més de 15 anys.

  Aquesta actualització va començar a treballar-se fa més de dos anys, i es va aprovar definitivament en el ple celebrat el mes de juny passat gràcies al vots a favor dels grups que composen l'equip de govern, el grup popular van optar per l'abstenció i el regidor no adscrit, Isidor Mollà, va votar en contra de la proposta.

  Des del passat mes de juliol s'han fet efectives les noves retribucions de la plantilla de l'ajuntament, destacant que aquesta acció no ha suposat incrementar la despesa global en sous. Complements salarials com ara les productivitats, que abans es donaven de forma irregular, o altres conceptes, a partir d'ara estaran integrats en el complement específic de les nòmines del personal municipal.

  La RPT-VPT suposa una eina fonamental per a escometre els processos de modernització en la gestió que requereix l'Ajuntament de Benissa, amb la finalitat de continuar oferint un servei de qualitat a l'altura de les noves demandes ciutadanes. La pròpia empresa externa i especialitzada que va realitzar la valoració va explicar que l'estructura i l'organització de treball del consistori de Benissa era "més pròpia dels anys 90 que de 2016", moment en què es va iniciar el procés de modernització.

  La RPT-VPT compta a més amb una comissió formada pels grups polítics amb representació i pels sindicats, a fi de realitzar un seguiment sobre l'aplicació i posada en pràctica. En línia amb la situació laboral de la plantilla, en la Mesa General de Negociació celebrada el dilluns 17, es va acordar a proposta dels propis sindicats que a partir de l'1 de gener la plantilla recupera la jornada de 35 hores setmanals, truncada amb els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012, on es va establir que la jornada general de treball del personal del Sector Públic no podria ser inferior a trenta-set hores i mitja setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual. Al mateix temps va disposar la suspensió de l'eficàcia de les previsions en matèria de jornada i horari contingudes en els Acords, Pactes i Convenis vigents en els ens, organismes i entitats del Sector Públic, que contradigueren aquesta regulació.

  A més, respecte a la RPT-VPT, ja ha començat el mateix procés de revisió de les places de treball dels prop de 100 treballadors i treballadores de Benissa Impuls, amb la mateixa fi: actualitzar les condicions de treball de l'equip humà d'aquesta mercantil municipal.

  Pujar