6 de desembre de 2019 6/12/19

Infraestructures recorda que està prohibit abocar productes químics a la via pública

Infraestructures recorda que està prohibit abocar productes químics a la via pública - (foto 1)

  Des de la Regidoria d’Infraestructures i Obres, encapçalada per Roque Ferrer, s’ha emès un decret en relació amb la pràctica ciutadana d’abocar pols de sofre a la via pública i les proximitats de les vivendes a l’efecte d’impedir que els animals domèstics, especialment els gossos, realitzen les seues miccions en les zones ‘’tractades’’.

  En este sentit, el decret informa que:

  • El sofre és una substància perillosa que pot afectar la salut quan és inhalat, ingerit i/o per contacte amb la pell. Els efectes de l’exposició poden incloure ulceració de la pell, conjuntivitis, inflamació de la mucosa nasal, falta de respiració, asma i tràqueo-bronquitis. A més d’això, es tracta d’un sòlid altament inflamables, podent originar mescles explosives en contacte amb l’aire o amb materials oxidables. S’ha d’evitar el seu contacte amb aigua. Ha de ser emmagatzemat en fred, amb ventilació adequada, lluny de fonts d’ignició i de materials oxidables.
  • No existeix evidència científica de l’efecte d’aquesta substància com a repel·lent dels animals de companyia i en concret dels gossos, a l’efecte d’evitar que s’orinen a la façana dels edificis, si bé hi ha una creença popular molt expandida d’aquest efecte.
  • Segons s’estableix en l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana publicada en el BOP nº 122 d’1 de juliol de 2013, en el seu article 46.1.b, ‘’..//...1.- S’haurà de seguir-se la següent conducta. a) No està permès llançar, tirar o abandonar a l’espai públic cap classe de producte en estat sòlid o líquid. b) Especialment, queda prohibit el que indica l’article anterior, quan siguen instruments o objectes perillosos o susceptibles de propagar malalties, com, xeringues o qualsevol altre material sanitari o l’utilitzat per al consum d’estupefaents, productes químics, pirotècnics, explosius o que continguen fluids corporals humans o animals quan siguen un mitjà susceptible d’encomanar malalties greus ..// ..’’.

  Segons l’anterior, es conclou que la deposició de productes químics en la via pública és una pràctica prohibida i perillosa per a la salubritat de persones i animals. En aquest sentit, cal ressaltar que si bé és una creença popular que el sofre en pols repel·leix als gossos impedint que orinen a les façanes dels edificis, no hi ha constància científica d’aquest efecte, i cal conscienciar o informar els amos d’aquestes mascotes i immobles a que adopten uns hàbits higiènics diferents dels mateixos en la via pública. Tot això d’acord amb les normatives d’aplicació.

  ocultar
  Infraestructures recorda que està prohibit abocar productes químics a la via pública
  Pujar