5 de desembre de 2020 5/12/20

Almassora sol·licita la col·laboració del Consell per a la instal·lació de 40 plaques solars en la piscina coberta municipal

Almassora sol·licita la col·laboració del Consell per a la instal·lació de 40 plaques solars en la piscina coberta municipal - (foto 1)

  L'Ajuntament d'Almassora ha recorregut a les ajudes econòmiques que concedeix l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per al finançament parcial del projecte d'instal·lació de 40 panells solars en la piscina coberta, que permetran contribuir a la generació d'energia neta en un dels edificis municipals que major subministrament requereix.

  La memòria presentada per l'Ajuntament d'Almassora per al programa d'energies renovables i biocarburants de l'IVACE contempla realitzar una inversió de 103.510,24 euros per a la instal·lació de les plaques, dels quals fins a 46.580 euros (un 45%) podrien ser subvencionats pel Consell. Segons els càlculs realitzats pels enginyers municipals, el sistema permetria deixar de produir fins a 20.908 quilos de CO2 a l'any.

  L'estalvi quant a costos energètics seria de 6.488 euros anuals, la qual cosa permetria “amortitzar el cost a mig termini”, tal com ha explicat l'alcaldessa, Susanna Nicolau. “A més de l'estalvi econòmic, cal tenir en compte les emissions de gasos contaminants que evitem”, ha destacat Nicolau, qui ha afegit que “els edificis públics han de començar a caminar cap a la sostenibilitat i l'optimització energètica”.

  El projecte preveu la instal·lació de 93,2 metres quadrats de superfície de captadors sobre el terrat de la piscina coberta, muntats en vuit bateries amb cinc captadors cadascuna. Els panells tindran una inclinació de 45 graus i la unions entre ells empraran un sistema de soldadures que minimitze la deterioració i el manteniment necessari.

  Per als períodes de baixa demanda i en els quals la radiació solar siga intensa, el disseny permetrà que l'energia sobrant siga derivada al got de la piscina, des d'on podrà ser aprofitada. Els enginyers també ha previst solucions per a episodis d'avaries o sobreescalfament del sistema. Com a aplicació addicional, el circuit podrà comptar amb un sistema de visualització de l'energia produïda que permetrà controlar el correcte funcionament de la instal·lació.

  Cal recordar que l'edifici de la piscina coberta ja compta amb una màquina que permet extraure la calor de l'aigua que ix del tanc de la piscina per a calfar el líquid entrant. Des de la seua instal·lació a la fi de gener de 2016, el sistema ha suposat un estalvi d'energètic de 1.100 euros mensuals de mitjana, a més de permetre reduir l'ús de químics per al tractament de l'aigua de bany i el consum de gas. L'adquisició i instal·lació d'aquesta màquina també va rebre el suport de l'IVACE, per la qual cosa el consistori es mostra confiat a obtenir de nou l'ajuda econòmica del Consell.

  Pujar