10 de juliol de 2020 10/7/20

Almassora reserva 97.000 euros per a la licitació del servei de socorrisme

Almassora reserva 97.000 euros per a la licitació del servei de socorrisme - (foto 1)

  L'Ajuntament d'Almassora ha fet públiques les bases del plec de condicions que regirà la contractació de servei de salvament i socorrisme marítim per a l'estiu de 2019. La previsió del consistori és que les labors de vigilància del litoral puguen començar a principis de juny i, tal com detallen les clàusules del document, s'estenguen fins a principis de setembre.

  D'aquesta manera, la Regidoria de Platges garanteix la prestació del servei de socorrisme i la seguretat en la zona de bany “des de l'inici de la temporada estival i en horari ininterromput de matí i vesprada durant els mesos de major afluència de banyistes”, com ha confirmat l'edil de l'àrea,  Amaya Gómez. Per a això, la delegació dirigeix ha reservat 96.860 euros, el pressupost base de licitació.

  Així mateix, el servei de bany adaptat es prestarà tots els dimecres i dissabtes de juliol i d'agost, amb un vehicle adaptat especial perquè les persones amb mobilitat reduïda puguen accedir a l'aigua. El professional al capdavant d'aquesta assistència estarà disponible de 12.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 17.00 hores per a acompanyar els usuari que ho sol·liciten.

  Respecte als mitjans humans que recull aquest contracte, l'Ajuntament d'Almassora demana un mínim de set socorristes titulats i un patró d'embarcació, responsable de realitzar les maniobres de l'embarcació de salvament si fora necessària la seua utilització. Per això motiu, aquest professional haurà de realitzar les seues funcions en la posta més pròxima a aquest vehicle.

  Detalladament, el contracte està format per dos lots. El primer inclou les labors de salvament i socorrisme i té un pressupost base de 82.885 euros i a l'hora d'atorgar la puntuació a les ofertes presentades, la taula valorarà aquelles que presenten més jornades de servei i de bany adaptat i una ampliació de l'horari en dates assenyalades, com Sant Joan o els esdeveniments esportius.

  El segon lot d'aquest concurs públic és el d'abalisament, per al qual el preu màxim s'ha xifrat en 13.915 euros per a tota la temporada. La taula atorgarà el 75% de la puntuació total possible a la proposta que presente la millor oferta econòmica i el 25% a aquella que aposte per instal·lar un major nombre de boies de 80 i 40 centímetres de diàmetre.

  Cal destacar que el termini de presentació de les ofertes serà de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el perfil del contractant. Les candidatures hauran de ser presentades en un únic sobre electrònic que haurà de contindre un declaració responsable i l'oferta econòmica presentada.

  Pujar