elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

GRIALE, de la Universitat d'Alacant, investiga l'humor interactiu en converses, monòlegs, blogs, mems, WhatsApp i Twitter en HUMORACTION

GRIALE, de la Universitat d'Alacant, investiga l'humor interactiu en converses, monòlegs, blogs, mems, WhatsApp i Twitter en HUMORACTION
  • El projecte, de quatre anys de duració, inclou l’anàlisi de l’humor conversacional, del monòleg i de diversos gèneres tecnològics

  • Els experts preparen el llibre “Interactividad en modo humorístico: géneros orales, escritos y tecnológicos” i el II Workshop on Advanced Studies of Humor and Gender, tots dos per a aquest any

El grup d’investigació GRIALE (Grup d’Investigació sobre Ironia i Humor en Espanyol) del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d’Alacant, va començar el juny de 2020, data de la concessió per part del Ministeri de Ciència i Innovació i l’Agència Estatal d’Investigació (AEI), el projecte «El humor interaccional en español. Géneros orales, escritos y tecnológicos (HUMORACTION)». El projecte té com a objectiu «analitzar l’humor interactiu», com assenyala la seua investigadora principal (IP), la catedràtica de Llengua Espanyola Leonor Ruiz Gurillo. El projecte HUMORACTION es prorrogarà durant quatre anys, fins al juny de 2024.

L’anàlisi de l’humor interactiu (interactional humor en anglès) és una nova línia d’investigació proposada recentment (Chovanec i Tsakona, 2018) en el panorama d’estudis sobre l’humor verbal. El projecte es fonamenta, a més, en el repte de superar la concepció de l’humor com a competència per a explicar l’humor com a actuació (Attardo, 2019). A partir de l’estudi de l’humor com a producció i com a apreciació es duran a terme aproximacions a l’humor conversacional, al monòleg i a la comunicació humorística digital (blogs, mems, WhatsApp, Twitter).

En projectes anteriors realitzats per GRIALE han analitzat la relació de l’humor amb altres vessants, «com és, per exemple, la del gènere», indica la catedràtica. Com explica, en la conversa oral i escrita l’humor és interactiu, però també es dóna aquesta interactivitat en els gèneres tecnològics. Aquesta perspectiva interactiva, oral, escrita i tecnològica, això últim en espais com Twitter, a través de mems, o en blogs i fòrums, és un dels aspectes que els interessa analitzar, «sobretot les reaccions del públic a aquest humor@, apunta Leonor Ruiz.

Durant les primeres reunions del projecte, els investigadors participants han estat centrats en l’anàlisi de gèneres en què l’humor es pot donar, com ara la conversa, «en què cadascú reacciona d’una manera diferent a l’humor», però també en altres, com els tecnològics. «Detectem un grup en què no s’espera l’humor, com és el cas de fòrums virtuals o de blogs economicofinancers». A més, comproven que sí que hi ha interactivitat en la variable tecnològica i que constitueix un recurs molt profitós. «Tots els mitjans digitals d’avui dia ens ofereixen un filó sobre la manera de reaccionar a l’humor», comenta. Per exemple, s’observa com es reacciona a l’ús de mems com a estratègia de publicitat: «Intentem veure si és humor fallit o si el públic hi reacciona», explica.

Investigar un tema tan seriós com l’humor requereix comptar amb corpus que servisquen per a documentar més bé els fenòmens que s’observen de manera intuïtiva. Els investigadors es troben ara en la fase de documentació, en què busquen corpus mitjançant revisió dels comptes de Twitter de diverses empreses, indagant sobre l’ús de l’humor que es fa en blogs economicofinancers, si existeix o no en fòrums virtuals com són els fòrums mèdics, i també en WhatsApp. Un altre dels llocs de referència per a la cerca de corpus és el portal Observa.humor.com que van confeccionar amb anterioritat, on tenen el corpus ja elaborat i està disponible per a consultar en línia.

Entre els objectius del projecte també figura com relacionar la influència de les variables socials amb l’humor interactiu, això és, edat, sexe, nivell sociocultural, etc.; analitzar les marques i indicadors, com poden ser els lingüístics, els visuals, etc., implicats en cadascun dels tipus d’humor interactiu.

Els corpus d’humor interactiu en espanyol que resulten d’aquest projecte s’incorporaran a la plataforma Observahumor.com. D’aquesta manera es configurarà un producte transferible, atès que s’incorporaran nous corpus als que ja es poden consultar en accés lliure a través de la plataforma http://www.observahumor.com, ja que a VALESCO.HUMOR, ERASMUS.HUMOR i COLUMNAS.HUMOR s’hi sumaran FEMMES.UP i BLOGS.HUMOR.

Llibre i taller

Per al final d’aquest any 2021 està prevista la publicació d’un llibre, editat per Iberoamericana Vervuert, titulat Interactividad en modo humorístico: géneros orales, escritos y tecnológicos. Es tracta d’un monogràfic, compost per nou capítols, en què els membres de l’equip d’HUMORACTION i altres membres del grup d’investigació GRIALE analitzen l’humor interactiu en gèneres textuals molt diferents, com és la conversa, el monòleg humorístic, WhatsApp, Twitter, els fòrums virtuals o els blogs, entre d’altres.

A més, en l’últim trimestre de l’any 2021 tindrà lloc el Second International Workshop on Advanced Studies of Humor and Gender / Segon Taller sobre Estudis Avançats d’Humor i Gènere. Aquest és el segon taller sobre aquest tema que organitza el grup GRIALE. El primer va tenir lloc el 2015. Se celebrarà de manera virtual i comptarà amb conferències dels membres d’HUMORACTION i d’altres convidats.

HUMORATION està dirigit per la IP de la UA Leonor Ruiz Gurillo. L’equip d’investigació està compost per Francisco Yus Ramos i José Joaquín Martínez Egido, de la UA; Ana Mancera Rueda, de la Universitat de Sevilla, i Elvira Manero Richard, de la Universitat de Múrcia. L’equip de treball l’integren Esther Linares Bernabéu i G. Angela Mura, totes dues de la UA; Delia Chiaro (Università di Bologna); Helga Kotthoff, de l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Jef Verschueren, de la Universiteit Antwerpen, i Neal R. Norrick, de la Universität des Saarlandes.

Pujar