17 de juliol de 2019 17/7/19

La Generalitat renova amb la Universitat d'Alacant la col·laboració en matèria de transparència i responsabilitat social

La Generalitat renova amb la Universitat d'Alacant la col·laboració en matèria de transparència i responsabilitat social - (foto 1)

El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha signat amb el rector de la Universitat d'Alacant, Manuel Palomar, la renovació dels dos convenis de col·laboració subscrits entre l'entitat i aquesta Conselleria per al present exercici, d'una banda, per al manteniment de la Càtedra de Responsabilitat Social i, d'altra banda, per al foment d'activitats en matèria de transparència i participació ciutadana.

La Càtedra de Responsabilitat Social s'estructura en tres àrees: la formació, la investigació i la difusió i divulgació. D'entre les accions previstes contempla la concessió de beques i ajudes, la convocatòria de premis, la col·laboració en els plans de formació d'altres institucions, el desenvolupament de línies d'investigació, la realització de treballs i tesis doctorals, la cooperació en projectes, l'organització de trobades nacionals i internacionals d'experts així com congressos, jornades, seminaris i xarrades, l'elaboració de publicacions i també la creació d'eines de comunicació en internet.

La Generalitat, a través de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, destina a aquest conveni 50.000 euros per a enguany.

En el cas del conveni per al Foment d'activitats en matèria de Transparència i Participació ciutadana, es desenvoluparan activitats relacionades amb ambdues qüestions, així com amb l'accés a la informació pública. Entre d'altres accions, preveu l'organització d'accions de formació, divulgació, sensibilització i investigació. Així mateix, s'inclou la celebració de congressos, seminaris, cursos pràctics o conferències

Entre les activitats de difusió i formació destaquen la creació d'un portal web, la proposta d'un nou màster universitari oficial o interuniversitari sobre les àrees d'investigació recollides en l'acord, o la creació d'un 'Observatori de Transparència, Bon Govern i Bona Administració' a la Universitat d'Alacant, entre d'altres.

Les activitats incloses en aquest conveni estaran finançades per la Generalitat, mitjançant la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb un import de 43.462,73 euros.

A l'acte de signatura també han estat presents el director general de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern, Josep Ochoa, així com el director general de Transparència i Participació, Andrés Gomis.