Castellano

Medi Ambient dona permís a Pamesa per a explotar una mina d'argila a l'Alcora

Medi Ambient dona permís a Pamesa per a explotar una mina d'argila a l'Alcora
  • L'empresa extraurà aquesta matèria primera per a la fabricació dels seus productes ceràmics

La Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, estima acceptable, als sols efectes ambientals i sense perjudici de la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que li siguen aplicable, el “Projecte d'explotació per a la concessió directa de l'explotació “Ampliació a Mancilla nº2835” promogut per AZULIBER 1 SA que comprén les parcel·les del polígon 29 esmentades en aquesta declaració d'impacte ambiental, situades en el terme municipal de L'Alcora (Castelló).

L'explotació té per objecte l'extracció d'argiles roges i arenes feldespàtiques del Cretàcic inferior (fàcies Weald) per al seu ús com a matèria primera en la indústria ceràmica del Grup Pamesa Industrial sent la seua utilitat principal en la fabricació de paviments gresificados i pastes blanques.

Per a l'extracció de les argiles, arenes i calcàries existents en la concessió minera, l'activitat es desenvoluparà a cel obert amb explotació en bancs descendents (tipus mixt curta i explotació en vessant).

El projecte plantejat per a desenvolupar l'activitat suposa tres grans fases d'explotació; la vida de cadascuna d'elles ve marcada essencialment per la producció planificada d'argila roja, i arenes feldespàtiques, adequant-se la producció d'arenes a la vida marcada per l'extracció d'argiles, estimant-se una vida aproximada de l'explotació de 13 anys.

Característiques favorables per a la seua explotació;

  • L'aptitud de la naturalesa petrològica i mineralògica del recurs, de les propietats físic-mecàniques del massís rocós, i l'albergar reserves suficients per a la viabilitat del projecte.
  • Compatibilitat urbanística del sòl.
  • Proximitat de l'explotació als centres consumidors de la matèria primera, amb el que porta un abaratiment de la matèria primera i una disminució clara d'emissions a l'atmosfera.
  • Absència d'afecció a espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana.
  • Es troba a 1.800m al nord de les explotacions d'argila del Mas Vell, espai afectat per l'activitat minera des de mitjan passat segle, per la qual cosa els voltants de l'emplaçament ja es troben alterats en el paisatge i en la seua morfologia inicial i, a més, les labors a iniciar formen part de les activitats econòmiques de l'entorn.
  • Els valors naturals i paisatgístics de les parcel·les puguen tornar a integrar-se en l'entorn finalitzada l'actuació.
  • Actualment es troba pendent de l'aprovació definitiva per part de l'òrgan substantiu, el Servei Territorial d'Indústria, Energia i mines de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Pujar