elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La separació de residus creix a Alcoi durant els últim nou anys

La separació de residus creix a Alcoi durant els últim nou anys
  • Els residus procedents del contenidor gris (resta) han descendit a mesura que s'han anat incrementant les quantitats recollides d'altres contenidors, com els de cartó, vidre i envasos

  • El nombre de tones de residus orgànics s'ha duplicat, passant de 468 a 858 tones des que es van implantar els contenidors marrons en 2018

La separació de residus ha crescut gradualment entre els anys 2013 i 2021, segons reflecteixen les dades del departament de Transició Ecològica de l'Ajuntament d'Alcoi.

Aquests registren un descens de les tones procedents anualment del contenidor gris (resta), cada vegada més pronunciat a mesura que augmenten les tones de residus procedents dels contenidors de cartó, vidre i envasos.

D'aquesta manera, els residus procedents del contenidor gris han passat de 17.009,79 tones l'any 2013 a 14.753,22 en 2021, amb una baixada especialment pronunciada si es comparen 2019 i 2021, exercicis que reflecteixen una diferència de 1.456,12 tones menys. El total de residus procedents del contenidor gris suposa en l'actualitat el 63% del total dels residus recollits a Alcoi.

D'altra banda, en els últims nou anys han pujat les tones recollides dels contenidors de cartó (de 972,63 en 2013 a 1.321,36 en 2021), vidre (819,65 tones en 2013 enfront de les 946,02 en 2021) i d'envasos (de 1037,58 tones en 2013 a 1.371,44 en 2021).   

Des de 2018 es comptabilitzen, a més, dades dels residus voluminosos, restes orgàniques, de poda i de fusta, càpsules de café, residus procedents de la neteja viària, tèxtil, oli, enderrocs, pneumàtics, matalassos i residus tòxics i plàstics que es depositen en l'ecoparc. És especialment significatiu l'augment dels residus orgànics des que es van instal·lar els contenidors en 2018, ja que pràcticament s'ha duplicat, passant de 468,16 tones a 858,54 en 2021.

El regidor de Transició Ecològica, Jordi Silvestre, destaca que “encara estem lluny del que seria desitjable i anem a seguir treballant amb la conscienciació de la ciutadania, que cada vegada separa més els residus i volem que consumisquen menys envasos. No obstant això, hem d'esforçar-nos per contribuir amb les nostres accions a fer d'Alcoi una ciutat més sostenible i això passa pel reciclatge i la recollida selectiva de residus, a la qual cosa també contribuiran la nova xarxa d’ecoparcs i ecoparcs mòbils”.

Pujar