elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament d´Alcoi aprovarà noves mesures fiscals per a pal·liar la situació generada per la Crisi de la Covid 19

L'Ajuntament d´Alcoi aprovarà noves mesures fiscals per a pal·liar la situació generada per la Crisi de la Covid 19
  • Demà al matí tindrà lloc un ple extraordinari que se celebrarà de manera telemàtica

Tal com va anunciar l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, l'ajuntament portarà avant una sèrie de mesures econòmiques per a ajudar a la ciutadania en la situació generada per la crisi del coronavirus. Aquestes noves mesures se sumen a les ja adoptades el passat 24 de març.

Aquesta setmana va tindre lloc una comissió en la qual noves mesures fiscals van ser aprovades per unanimitat i demà seran ratificades en el Ple.

Aquestes noves mesures consisteixen en la supressió taxa de les terrasses i vetlladors de l'anualitat 2020, supressió de la taxa d'ocupació de domini publique local per a venda no sedentària des d'inici estat alarma fins al 31 de desembre.

Així mateix també es modifiquen els requisits econòmics per a poder acollir-se a les ajudes per al pagament de subministraments bàsics i la tarifa B de la brossa. Es tracta de poder donar cabuda a aquelles persones que conseqüència d'alguna situació sobrevinguda per l'estat d'alarma puguen acreditar una previsió d'ingressos no superior a 12.000 euros.

Recordar en aquest sentit que les ajudes per al pagament de subministraments bàsics suposen una ajuda de fins a 120 euros i en l'última anualitat es van veure beneficiades 1.333 famílies per import de 105.130 euros.

La convocatòria obrirà un termini per a la sol·licitud d'aquest benefici que, previsiblement, ira des de mitjan juny fins a mitjan setembre, i els beneficiaris d'anys anteriors, a fi de facilitar una vegada mes la renovació d'aquesta sol·licitud, rebran una carta amb tota la documentació necessària per a la renovació de l'ajuda.

Respecte a la taxa de brossa, indicar que aquests mateixos requisits s'aplicaren a la Tarifa B que suposa un descompte del 70%.

Aquestes mesures es complementen amb un decret d'ampliació dels terminis de període de pagament de diversos tributs, així el període voluntari de pagament de l'Impost de Béns immobles anirà del 17 d'agost al 6 de novembre de 2020, s'amplia novament el període de pagament voluntari de l'Impost de Vehicles fins al 24 de juliol, i s'amplien també els terminis de pagament en voluntària de les taxes de Guals i Brossa fins al 24 de Juliol.

Totes aquestes noves mesures se sumen a les ja adoptades el passat 24 de març on ja es va posar de manifest que no es cobraria cap taxa o preu públic pels serveis no prestats a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i durant el període comprés en aquest, és el cas de les escoles municipals, conservatori, instal·lacions esportives, etc.

En aquest sentit i tal qual s'indicava en referit decret aquells que hagen realitzat el pagament podran sol·licitar la devolució proporcional d'aquest.

En el cas de les taxes de Guals i Brossa, es podrà sol·licitar per part d'aquelles activitats econòmiques que han tingut l'obligació de romandre tancades a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i pel període comprés en aquest, la devolució en el cas d'haver efectuat el pagament, o el prorrateig de la taxa, en el cas de no haver efectuat el pagament

Les sol·licituds per a aquests casos es podran realitzar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi de la següent forma:

A.- Fins al 15/06/2020, per a presentar la sol·licitud de prorrateig si el rebut NO està pagat. Tramite Reclamacions , sol·licituds i consultes tributàries genèriques (MESTRESSA 03.04.03.01.12)

B.- Fins al 24/08/2020, per a presentar la sol·licitud de DEVOLUCIÓ si el rebut està pagat Tramite: Devolució ingressos indeguts (MESTRESSA 04.03.01.01.15)

“Des de l'Ajuntament sempre hem treballat intentant que aquells que menys tinguen menys paguen , i davant aquesta situació hem tractat de prendre totes les mesures possibles que tracten de reflectir aqueixa justícia social Així mateix estem adoptant mesures de flexibilització de pagaments amb ampliacions de períodes voluntaris i eliminació de taxes que puguen ajudar al nostre teixit econòmic. A aquestes se sumen les diferents ajudes que ja s'estan treballant tant per a autònoms com per a comerciants”, ha explicat la regidora d'Hisenda, Vanessa Moltó.

Pujar