elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Avança la segona fase de les obres dels carrers Sant Maure, Santa Rita i El Tap

Avança la segona fase de les obres dels carrers Sant Maure, Santa Rita i El Tap
  • S'ha reduït en alguns dies el temps que un garatge havia d'estar tancat en accelerar al màxim en aquest tram per a evitar les molèsties a les persones usuàries

MÉS FOTOS
Avança la segona fase de les obres dels carrers Sant Maure, Santa Rita i El Tap - (foto 2)
Avança la segona fase de les obres dels carrers Sant Maure, Santa Rita i El Tap - (foto 3)
Avança la segona fase de les obres dels carrers Sant Maure, Santa Rita i El Tap - (foto 4)
Avança la segona fase de les obres dels carrers Sant Maure, Santa Rita i El Tap - (foto 5)
Avança la segona fase de les obres dels carrers Sant Maure, Santa Rita i El Tap - (foto 6)

Dilluns passat va començar la segona fase en les obres de millora en l'accessibilitat i renovació del paviment dels carrers Sant Maure, Santa Rita i El Tap. Aquesta fase se centra a acabar el carrer El Tap íntegrament.

Cal assenyalar que durant la primera fase s'ha actuat als carrers Santa Rita i El Tap en la seua part baixa, és a dir des de l'encreuament amb Sant Josep fins a Sant Francesc en el cas de Santa Rita i fins al garatge existent en el cas de El Tap. Precisament en aquesta segona fase s'ha actuat en primer lloc just a la porta del citat garatge. El passat 29 de desembre es va comunicar a totes les persones usuàries que a causa de les obres no podrien utilitzar-ho del 10 al 19 de gener, però la intenció era intentar reduir al màxim aquest termini i en una setmana ja s'ha pogut utilitzar.

Recordem que les obres van ser adjudicades a la mercantil VA CANTAR OBRES, S.L. per un import de 229.944,06 euros, IVA inclòs. El termini d'execució és de quatre mesos i està previst que finalitzen en la primera meitat del mes de març.

L'objecte d'aquesta actuació és dur a terme les obres necessàries per a la millora en l'accessibilitat i repavimentació d'aquests carrers, ja que des de fa anys s'ha detectat que no ofereix els graus d'accessibilitat desitjats. L'actuació s'emmarca dins d'un ampli programa de millores d'accessibilitat de l'ajuntament, que dota d'una major accessibilitat al voltant de l'actuació mitjançant el canvi de paviment, tal com ja es va fer al carrer Sant Francesc.

Les especificacions tècniques i requisits tant dels elements d'urbanització (paviments, sanejament, clavegueram, enllumenat, aigua, jardineria), com el mobiliari urbà (cartells de senyalització, papereres), garantiran que tant l'espai públic com els accessos als edificis de pública concurrència, resulten accessibles i transitables a les persones amb discapacitat. El projecte desenvolupa la intervenció sobre un espai urbà d'ús públic, per la qual cosa li és aplicable la present normativa en els quals es refereix a l'accessibilitat al mitjà urbà:

- DECRET 65/2019, de 26 d'abril, del Consell, de regulació de l'accessibilitat en l'edificació i en els espais públics.

- Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats. (OM).

- REIAL DECRET 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb discapacitat.

Aquesta normativa té per objecte garantir l'accessibilitat al medi físic en condicions tendents a la igualtat de totes les persones, siguen quines siguen les seues limitacions, mitjançant la regulació d'uns requisits que permeten l'ús d'instal·lacions, béns i serveis a totes les persones i, especialment, a aquelles que de manera permanent o transitòria estiguen afectades per una situació de mobilitat reduïda o limitació sensorial.

Cal ressaltar que a més del citat canvi de paviment que garantirà l'accessibilitat i evitarà les relliscades, l'empresa ha introduït tres millores al projecte:

1. Valorada en 15.161,30 €. Pilona amovible de seguretat ø168-750 inox sistema ancoratge sense tapa.

2. Valorada en 3.440,00 €. Marca viària, retrorreflectant en sec. Superfície aproximada: 400 m²

3. Valorada en 3.027,00 €. Subministrament i instal·lació de senyal vertical de trànsit d'acer galvanitzat, amb retrorreflectància.

“L'actuació avança i tal com vam dir hem intentat evitar les molèsties en la mesura que siga possible, per aquest motiu s'ha reduït al màxim el temps d'actuació en el garatge de El Tap. Es tracta d'unes obres molt necessàries que milloraran l'accessibilitat i completaran la que realitzem a Sant Francesc, Ramón y Cajal i Creu Roja”, ha afirmat el vicealcalde, Jordi Martínez.

Pujar