25 de gener de 2020 25/1/20

Alcoi intensificarà la campanya de desratització durant l'estiu

  • Segons l'empresa encarregada del servei la població de rosegadors està per davall dels límits recomanats per l'OMS

De cara als mesos d'estiu l'Ajuntament t'he previst intensificar els treballs que permetran controlar la presència d'insectes i rosegadors a la ciutat. Els treballs s'iniciaran durant la primera quinzena de juny i incidiran en punts especialment problemàtics com el clavegueram. D'acord a les comprovacions fetes durant la primera campanya de l'any (del 12 de març i l'11 d'abril), la població de rosegadors al clavegueram de la ciutat es troba controlada. Així ho fa constar a un informe l'empresa encarregada del servei, especificant que «la densitat de rosegadors es troba per davall del màxim recomanat per l'OMS».

Per tal de seguir controlant la població de rosegadors, al clavegueram s'han previst altres dues campanyes durant l'estiu: la primera començarà la segona setmana de juny, i la segona la tercera de setembre. Als centres educatius i municipals, on ja es va efectuar una primera campanya en març, es duran a terme les pertinents revisions estivals: en juny als centres educatius, i en juliol als centres municipals.

Altra de les espècies a combatre és la processionària del pi, per a la qual s'han d'instal·lar trampes cada any de manera ininterrompuda. Les trampes es col·locaran a mitjans de juliol, abans de l'inici del període de vol de l'espècie. Vora trenta punts de la ciutat seran tractats, indrets que ja s'han especificat en altres comunicacions de l'Ajuntament: https://www.alcoi.org/ca/portada/noticias/noticia_2749.html.

Quant al control dels mosquits, l'empresa encarregada del servei ha previst tractaments mensuals durant juny, juliol i agost. Els punts conflictius són aquells on s'acumula aigua, com els embornals per exemple, on s'actuarà mitjançant ús de larvicides.

Pujar