elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

PSPV: "El PP actua en Sanitat per decret, sense cap participació de Sindicats, Entitats, Personal Sanitari, ni ningú"

  Carlos Pastor demana participació al Govern Local, mentre Mazón actua sense comptar amb ningú més que buscar el seu benefici polític.

  Durant el darrer any el PP d’Alcoi "ha convertit en un mantra que el Govern d’Alcoi actuava sense tindre la participació de la ciutadania, tot i que hi ha proves evidents que no és així, com l’acord amb els veïnat de la plaça Benissaidó o processos participatius en marxa com el del nou contracte d’autobús, des del començ d’aquesta legislatura s’ha intensificat la participació ciutadana i per exemple l’alcalde ja ha fet més de 50 reunions amb entitats, també està en marxa el procés per acordar entre la major part de gent possible l’ordenança de participació, entre d’altres".

  "Doncs mentre el Govern d’Alcoi, dia a dia continua augmentant la participació, el govern de Carlos Mazón a la Generalitat actua per decret, sense cap consulta ni participació, només pensant en el seu benefici polític. L’exemple més clar el tenim en la decisió de què l’Hospital d’Alcoi no siga declarat com a zona de difícil cobertura. Aquesta decisió, en la que sí que han sigut incloses algunes zones com per exemple: Vinaròs, Requena, Elda, Oriola, Torrevella, Ademuz, Chelva o Titaguas. Aquesta decisió no depén dels tècnics de la conselleria, ni ha estat consensuada amb Sindicats, Personal Sanitari, ni cap agent social ni entitat, sinó que depén únicament d’una decisió política: castigar Alcoi per votar al PSOE. Cal recordar el que el Decret Llei 2/2024, de 21 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a garantir l’assistència sanitària integral i en condicions d’equitat en el Sistema Valencià de Salut: “DISPOSICIONS FINALS (...) Es faculta expressament a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de sanitat per a la modificació i supressió dels àmbits geogràfics declarats de difícil cobertura mitjançant el present decret llei, així com per a deixar sense efecte la declaració de difícil cobertura respecte a determinades categories i especialitats dins d'eixos àmbits geogràfics.”

  "Carlos Pastor, fa poc i el poc que fa és contradictori i roín per a Alcoi. Mentre en Alcoi vota a favo"r perquè siga Àrea de Difícil Cobertura, a Diputació vota en contra, mentre a Alcoi demana participació, amb el seu amic Carlos Pastor l’únic que fa és fer-se fotos en Festes, però faena fuig. A ell no li demana participació i veu perfecte que sense cap criteri tècnic ni cap participació el Govern de Mazón deixe Alcoi sense ser zona de difícil cobertura. Davant aquesta situació, la regidora i secretària d’Organització del PSPV-PSOE Alcoi, Teresa Sanjuán destaca que: «Carlos Pastor cada dia que passa té menys pes polític en el PP, i pensa menys en Alcoi. Si tan amic és de Carlos Mazón, per què no li diu que complisca la seua promesa i que declare Alcoi zona de difícil cobertura? Per què no li diu que ell està basant la seua estratègia a Alcoi en dir que no hi ha participació, i amb cada acció de la Generalitat el deixen més que retractat. Perquè per al PP l'única participació és fer el que a ells els ve millor, sense comptar amb ningú, tal com els fets ho demostren».

   

  Pujar