28 de febrero de 2021 28/2/21

L'Ajuntament d'Oliva liquida 2016 amb un resultat positiu de 3.482.613,93€, el major de la seua història

L'Ajuntament d'Oliva liquida 2016 amb un resultat positiu de 3.482.613,93€, el major de la seua història - (foto 1)
  MÁS FOTOS
  L'Ajuntament d'Oliva liquida 2016 amb un resultat positiu de 3.482.613,93€, el major de la seua història - (foto 2)
  L'Ajuntament d'Oliva liquida 2016 amb un resultat positiu de 3.482.613,93€, el major de la seua història - (foto 3)

  Vicent Canet, tinent d'alcalde delegat d'Hisenda, destaca que Oliva podria arribar a l'endeutament zero a finals de l'exercici 2018, alhora que agraeix el treball constant i rigorós dels serveis financers de l'Ajuntament, i la corresponsabilitat de tots els companys i companyes del govern

  El passat 22 de febrer es va signar el decret que aprovava la liquidació del pressupost municipal corresponent a l'exercici de 2016 amb un resultat pressupostari ajustat positiu de 3.751.397,25 €, i un romanent de tresoreria per a despeses generals de 3.482.613,93€; el major de la seua història, i que duplica el resultat de l'exercici anterior. D'aquesta forma, Oliva podria arribar a l'endeutament zero a finals de l'exercici 2018.

  Aquest romanent de tresoreria per a despeses generals és, amb diferència, el més elevat dels darrers anys, i duplica el resultat de l'exercici anterior (2015). Els motius que expliquen aquesta diferència, bàsicament, són:

  - Un increment significatiu de recaptació pel que fa al tribut de les plusvàlues municipals (fruit d'una certa reactivació del mercat immobiliari). 610.680,52 € més de les previsions (prudents) del pressupost.

  - Un increment també significatiu en la liquidació de la participació en tributs de l'estat (414.215,32 € més dels previstos al pressupost).

  - I una major contenció de la despesa. A pesar que s'ha invertit molt més en aspectes necessaris per al funcionament diari de l'administració (per exemple en policia local, com hem vist recentment), o en àrees de major necessitat social com ara Benestar Social o Educació, en termes globals ha hagut una major contenció de la despesa per part del govern local.

  L'Ajuntament d'Oliva, a més, ha tancat l'exercici 2016 complint tots els paràmetres econòmics fixats per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. És a dir, complint amb la regla de despesa ('gasto') i amb estabilitat pressupostària.

  "Com no pot ser d'altra forma, valore molt positivament el resultat pressupostari de l'exercici 2016. Sempre és satisfactori liquidar positivament, i molt més si el resultat és tan significatiu com el de la liquidació del 2016, que duplica el resultat dels dos exercicis anteriors (2014 i 2015). Això vol dir que l'Ajuntament d'Oliva està fent les coses bé, treballant amb molta prudència i sentit de la responsabilitat. Aprofite aquest resultat tan satisfactori per agrair el treball constant i rigorós dels serveis financers de l'ajuntament, com també la corresponsabilitat de tots els companys i companyes amb regidories delegades. És gràcies al treball i la responsabilitat d'aquestos, juntament amb l'esforç de la ciutadania, que podem gaudir d'un resultat tan positiu" assenyalava el regidor d'Hisenda, Vicent Canet.

  Subir