elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Xilxes aprova la convocatòria d'un concurs oposició per a la contractació d'un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

Xilxes aprova la convocatòria d'un concurs oposició per a la contractació d'un Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local
  • El procés de selecció constarà d'una oposició amb tres exercicis per escrit i una fase de concurs en la qual es valoraran l'experiència, coneixement d'idiomes o cursos de perfeccionament

L'Ajuntament de Xilxes ha aprovat les bases i la convocatòria pel sistema de concurs oposició per a la provisió en propietat d'un lloc de treball d'Agent d'ocupació i desenvolupament local en la plantilla del Consistori.

El/la Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, tal com recullen les bases, haurà de fer tasques com el disseny i implementació de projectes per a la promoció de l'ocupació i el desenvolupament local, la creació d'empreses i el desenvolupament econòmic del municipi en general, l'assessorament a particulars, empreses i associacions locals en matèria d'ocupació, subvencions o ajudes, la gestió de borses d'ocupació o cursos de formació ocupacional.

Quant als requisits, les persones aspirants hauran d'estar en possessió de la titulació de Grau o Diplomatura en Relacions Laborals, Ciències del Treball, Empresarials, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, en Dret o en Gestió i Administració Pública, a més de comptar amb un màster universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local.

La fase d'oposició constarà de tres exercicis de caràcter obligatori i eliminatori: la contestació d'un qüestionari de quaranta preguntes tipus test, la redacció d'un escrit sobre un tema del temari específic i la realització de dos supòsits pràctics que plantejarà l'òrgan tècnic de selecció. En la fase concurs es tindrà en compte aspectes com l'antiguitat i l'experiència, les titulacions acadèmiques oficials, cursos de formació i perfeccionament o el coneixement del Valencià o llengües estrangeres.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per a formar part del procés selectiu es dirigiran a l'Alcaldia de l'Ajuntament, podent-se utilitzar les instàncies model que facilita l'Ajuntament i que es podran trobar en l'apartat formularis de la web i en tràmits telemàtics. El termini de presentació és de 20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Pujar