elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La Generalitat ajuda als agricultors de Vinaròs a combatre la Ceratitis capitata

La Generalitat ajuda als agricultors de Vinaròs a combatre la Ceratitis capitata
  • Es tracta d'una malaltia que afecta als cítrics i l'objectiu és garantir que els llauradors puguen protegir les collites

L'Ajuntament informa que la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, facilitarà als agricultors el producte necessari per aplicar els tractaments terrestres contra la Ceratitis capitata. Cal destacar que es tracta d'una malaltia que sobretot afecta als cítrics primerencs com (Navelina, Tomatera, Orogrande, Clementina fina, Washington Navel, Navel Foyos, Clemenules, Nulessin, Newhall, Caracara, Salustiana y Nova).

La Generalitat repartirà el producte Spinosad 0,024% (CB) P/V en formulació encebo a raó d'1 l/ha per a realització de tractament a pegats, tant per a produccions reconegudes com ecològiques com per a convencionals, en funció de les existències.

Per a donar la major publicitat i distribuir el producte entre els agricultors, se'ls informa que l'Ajuntament, Cooperativa o SAT interessats, podrà col·laborar sol·licitant-ho al Servei de Sanitat Vegetal.

Es realitzarà la petició del producte adjuntant un llistat dels agricultors que puguen i desitgen acollir-se a aquestes ajudes indicant; cognoms i nom de l'agricultor, DNI, terme municipal en el qual es troba l'explotació, núm. de polígon i parcel·la, superfície, edat de la plantació. A més s'aportarà la documentació justificativa requerida per la Conselleria, en cada cas.

Cada sol·licitud haurà d'agrupar una superfície mínima de 5 hectàrees.

En compliment del RD1311/2012, només podran subministrar-se productes fitosanitaris per a ús professional a titulars del carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris. En el cas que el lliurament es realitze a nom d'una persona jurídica o del titular d'una explotació, qui rebi el producte haurà d'acreditar que posseeix autorització o poder d'aquesta persona o titular d'explotació per a actuar i efectuar la recepció en el seu nom.

La documentació sol·licitada haurà de remetre's abans del dia 25 de setembre a la següent direcció de correu electrònic gfresque@tragsa.es. Per més informació poden telefonar al 659 490 341.

Pujar