Castellano

Un jutjat amplia la denúncia contra l'Ajuntament de Villena per impedir fer corregudes de toros

Un jutjat amplia la denúncia contra l'Ajuntament de Villena per impedir fer corregudes de toros
  • En 2016, el consistori va denegar a la Fundació Toro de Lídia realitzar un acte taurí en la plaça municipal

Catalina Hernández i Mª del Carmen García prestaran declaració, el pròxim 1 de juliol en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Villena, quant a membres de la Junta de Govern Local que, en data 3 de setembre de 2018, van adoptar l'acord que va denegar l'ús de la plaça sol·licitat per la penya cultural taurina villenense.
 
Aquesta decisió s'adopta després de la fallada de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el qual es desestimen les pretensions de l'Ajuntament de Villena, confirmant la sentència que estima les pretensions de la Fundació Toro de Lídia.

Un recorregut judicial iniciat per la FTL en 2016

En 2016, davant la negativa de l'Ajuntament de Villena a realitzar una correguda de toros per considerar “que els espectacles taurins tenen connotacions negatives i no convé associar-lo al municipi”, el TSJ de la Comunitat Valenciana va dictaminar que l'Ajuntament mancava de competència tant per a autoritzar o denegar la celebració d'espectacles taurins com per a qüestionar els trets jurídics que defineixen la tauromàquia com a bé d'interès cultural i va condemnar al consistori a abonar les costes del procediment.

 
Un any més tard i davant la mateixa situació, una nova resolució judicial insisteix que “sent la tauromàquia un patrimoni cultural digne de protecció en tot el territori nacional, el municipi de Villena no constitueix una excepció a aquesta màxima establerta legalment; i atès que els poders públics han d'exercir una acció de salvaguarda de la tauromàquia, l'Ajuntament de Villena també es troba compromès dins de tal exigència legal” i li condemna de nou a les costes.
 
En 2018 i davant les dues últimes resolucions judicials en contra de la negativa de l'Ajuntament, es va sol·licitar de nou la Plaça de Toros de Villena per a realitzar una correguda de toros. En aquest cas, el consistori no va denegar la sol·licitud explícitament però sí per silenci administratiu.
 
El Tribunal en aquesta ocasió va condemnar a l'Ajuntament de Villena basant-se en la jurisprudència generada pels procediments anteriors interposats per la FTL i va afegir que el silenci administratiu, al no donar raons per a negar la sol·licitud, col·loca a la part demandant “en la més absoluta indefensió”, tancant així també aquesta postura del consistori.
 
En paral·lel, i donada l'actitud arbitrària de Francisco Javier Esquembre que continua impedint la celebració d'un espectacle taurí a Villena, la FTL va iniciar un procediment per la via penal que va ser admès a tràmit el 28 de maig de 2019.
 
En aquest procediment, a més del propi alcalde, el jutjat crida a declarar com investigades a Catalina Hernández i Mª del Carmen García com a membres de la Junta de Govern Local que també van adoptar l'acord que va denegar l'ús de la plaça sol·licitat per la penya cultural taurina villenense i que, per tant, haurien impedit també amb la seva actuació la celebració dels festejos taurins.

Pujar