Castellano

Troballa històrica a la Vila Joiosa: troben nombrosos elements de bronze de l'època daurada

Troballa històrica a la Vila Joiosa: troben nombrosos elements de bronze de l'època daurada
  • Penjants de collarets, anells, polseres, agulles del pèl i aplicacions decoratives de bronze s'uneixen a la col·lecció d'art romà que alberga el museu municipal Vilamuseu

MÉS FOTOS
Troballa històrica a la Vila Joiosa: troben nombrosos elements de bronze de l'època daurada - (foto 2)
Troballa històrica a la Vila Joiosa: troben nombrosos elements de bronze de l'època daurada - (foto 3)
Troballa històrica a la Vila Joiosa: troben nombrosos elements de bronze de l'època daurada - (foto 4)

Les excavacions en la partida de Plans, que conformen la unitat d'execució 2 del PGOU, han permés l'extracció d'una important col·lecció de bronzes romans. Entre ells, destaca un lictor de l'Alt Imperi de 12 centímetres d'altura, que data dels segles I i II d. C. El lictor és el @@guardaespaldas d'un magistrat, que vist la mateixa toga que ell, que és el vestit de gala dels ciutadans, i es podria considerar un policia de l'època. Porta al muscle esquerre un fasces, un cilindre format per 30 vares lligades amb una corretja roja, considerat l'emblema del poder.

Quan el magistrat podia imposar pena de mort, el fasces portava una destral. La peça trobada degué tindre-la, perquè es conserva la seua arrancada. Els lictores dels magistrats locals de la ciutat de Allon (La Vila Joiosa) no portaven destral en el fasces. Per tant, aquesta peça ha de tindre relació amb un personatge de més alt rang, com podria ser del govern provincial o fins i tot l'Emperador. La presència d'aquesta peça en Allon té relació amb la seua categoria de municipium, sent Allon una de les 10 que va haver-hi a la Comunitat Valenciana.

Es conserven exemplars similars de lictores en el Art Institute of Chicago, el British Museum i els Staatliche Museen de Berlín. La peça està buida per darrere i té un plançó per a incrustar-la en un relleu de bronze més gran, al costat d'altres figures, representant una escena cerimonial amb un magistrat i els seus lictores. Aquestes escenes eren freqüents en els petos dels cavalls d'estàtues eqüestres. La peça podria procedir d'un relleu o estàtua d'un alt personatge de l'Imperi a cavall, potser l'emperador, que va existir en el fòrum de Allon, o potser la que va haver-hi al costat de la torre de Sant Josep. El seu abandó en un abocador del jaciment de Plans indica el desmantellament i espoli dels espais públics imperials en l'època tardorromana.

A més, en aquest mateix jaciment han aparegut altres nombroses peces de bronze de gran qualitat com a sondes mèdiques, aplicacions decoratives de caixes i de mobles de fusta (un amb el rostre de la deessa Diana), agulles del pèl, penjolls de collarets, anells, polseres, cadenitas, agulles de cosir veles o sacs, fermalls, botons, hams i elements de vaixella ritual, entre altres.

La conservació d'aquestes peces depén del ràpid tractament que se li done en el museu. El bronze conté coure, molt sensible als canvis de temperatura i humitat en extraure'ls de la terra. En poc temps, els clorurs i altres agents destruirien les peces. Per això, s'iniciat el tractament, lent i delicat, en banys químics. Mesos després, les peces ja podran ser conservades i exposades en Vilamuseu. Gràcies a aquest treball, la col·lecció de bronzes antics (fenicis, grecs, ibers i romans) dels fons de Vilamuseu, és una de les més rellevants de la Comunitat Valenciana.

Pujar