Castellano

Saps quin poble valencià ha sigut reconegut per les seues platges nudistes?

Saps quin poble valencià ha sigut reconegut per les seues platges nudistes?
  • Les platges Racó del Conill i L’Esparrelló, exemple de model de gestió per a la Federació Espanyola de Naturisme

MÉS FOTOS
Saps quin poble valencià ha sigut reconegut per les seues platges nudistes? - (foto 2)
Saps quin poble valencià ha sigut reconegut per les seues platges nudistes? - (foto 3)

La Federació Espanyola de Naturisme (FEN) ha fixat la seua atenció en la normativa vilera que es proposa preservar la tradició nudista de dues platges del terme municipal. Aquesta normativa ha sigut utilitzada per FEN en diverses iniciatives legislatives en els últims anys, tant a nivell municipal com autonòmic, proposant-la com a exemple a seguir: és "el model La Vila Joiosa de gestió del Nudisme".

A l'abril de 2017 el ple de l'Ajuntament de la Vila va aprovar per unanimitat la modificació de l'Article 60 de l'Ordenança Municipal de Platges de 2015. A proposta del col·lectiu local "Projecte Racó del Conill Nudista", la normativa vigent des de llavors segueix la llei nacional, que reconeix des de 1989 la legalitat del Nudisme en totes les platges.

A més, posa en valor les dues cales del poble on els nudistes acudeixen habitualment d'una manera continuada des de fa dècades: el Racó del Conill i L'Esparrelló. Enfront del fenomen de l'augment constant en els últims anys de visitants no nudistes en aquesta mena de platges i el perill de pèrdua de la seua identitat, l'Ajuntament col·labora amb el col·lectiu nudista local en la senyalització amb caràcter informatiu i la recomanació de l'ús en nuesa.

"La Vila, platges per a tots" és el lema triat per a aquesta campanya que pretén preservar una consolidada tradició nudista que en el cas del Racó del Conill es remunta al començament dels anys setanta del passat segle. La Federació Espanyola de Naturisme valora l'esperit de la normativa i les consegüents actuacions en la gestió de la tradició nudista a La Vila Joiosa, que al seu judici pot servir com a model de referència a seguir en tot el país.

L'Ajuntament es proposa mitjançant la recomanació de l'ús nudista, d'acord amb la identitat de totes dues cales vileres, que el seu gaudi per part de veïns i turistes col·labore a evitar la pèrdua d'aqueix valor afegit. FEN valora especialment la cooperació entre el Consistori vilero i el col·lectiu nudista local, iniciada amb anterioritat al fet que a la fi de 2017 una resolució del Defensor del Poble recomanara precisament aquest tipus d'actuacions conjuntes. Posteriorment el Síndic de Greuges català s'ha pronunciat també favorablement a l'empara dels drets ciutadans dels nudistes.

El Nudisme és un estil de vida caracteritzat per la nuesa social en el gaudi dels espais naturals. Compta amb una llarga història com a moviment filosòfic, des de finals del segle XIX en diversos països europeus, i el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg va reconéixer en 2014 el seu caràcter d'ideologia emparada per la llibertat d'expressió.

Com va anticipar l'Ajuntament de la Vila en una moció secundada per tots els partits vileros, aquesta gestió del nudisme a la Vila Joiosa està tenint una gran repercussió en la positiva imatge pública del municipi, en permetre atendre la reivindicació d'un col·lectiu ciutadà sense sancionar ni prohibir res. L'objectiu, mitjançant la recomanació de l'ús nudista en tots dos enclavaments, és que tant el Racó del Conill com L'Esparrelló mantinguen la seua identitat amb vista a la seua promoció en una oferta turística diversificada.

ARTICLE 60 DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'UTILITZACIÓ DE LES PLATGES I CALES DE LA VILA JOIOSA:

1) El terme municipal disposa en el seu litoral de dues platges de consolidada tradició nudista: el Racó del Conill i L'Esparrelló. Es donarà coneixement d'aquest caràcter de totes dues platges pels canals oficials de promoció turística de l'Ajuntament i en l'Oficines d'Informació, oferint aquesta alternativa d'oci al visitant interessat.

2) Entenent que totes les platges del terme municipal són susceptibles de ser freqüentades sense que prevalga com a criteri excloent cap consideració respecte a la indumentària, es potenciarà no obstant això aquesta característica específica del Racó del Conill i de L'Esparrelló mitjançant la col·locació d'unitats de cartelleria que expressen adequadament la seua identitat nudista i sol·liciten la col·laboració ciutadana, recomanant l'ús i gaudi d'aquestes platges d'acord amb la seua tradició, amb la finalitat de preservar-la.

Imatges que il·lustren la notícia de Josep Sellés: https://7mar.es/playa-del-esparrello-en-villajoyosa-alicante/l18/es

Pujar