elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Vila-real obté fons de l’AVI per a completar el projecte d'implantació de Compra Pública Innovadora per a la millora dels serveis municipals i mapatge de l'entorn

Vila-real obté fons de l’AVI per a completar el projecte d'implantació de Compra Pública Innovadora per a la millora dels serveis municipals i mapatge de l'entorn

    L'Ajuntament de Vila-real ha aconseguit finançament de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) per a continuar avançant en el projecte d'implantar en el municipi projectes de Compra Pública Innovadora que permeten obtindre solucions noves als problemes i necessitats de la població. La iniciativa suposa la continuació dels treballs iniciats ja en 2018 per a afavorir la formació de personal i equip tècnic en l'impuls a aquest tipus de licitacions de serveis, així com el diagnòstic i mapatge de les possibilitats que ofereix el sistema de la innovació a la ciutat.

    El projecte “Accions preparatòries per a la posada en marxa de projectes de Compra Pública d'Innovació (CPI) i mapatge d'oferta innovadora d'interés per a l'Ajuntament de Vila-real” ha obtingut de l’AVI una ajuda de 45.600 euros, que suposa el 100% del finançament del programa en les dues anualitats previstes. La concessió d'aquesta ajuda se suma a la subvenció obtinguda ja en 2018 per a arrancar les accions de compra pública innovadora i afavorir la dinamització de les entitats del Sistema Valencià d'Innovació des de l'Ajuntament de Vila-real. Aquests treballs preliminars s'han focalitzat inicialment en l'obtenció de respostes a un dels problemes essencials de la ciutat com és la recollida i tractament dels fems.

    “La Compra Pública Innovadora és una oportunitat per a les administracions locals, per a incorporar solucions innovadores a la prestació de serveis de qualitat a la ciutadania i fomentar i canalitzar el nostre sistema de la innovació. Però es tracta d'un instrument nou i complex, que requereix d'unes accions i preparació prèvia, en les quals Vila-real porta treballant ja des de 2018”, valora l'alcalde i regidor d'Innovació, José Benlloch. L'obtenció d'aquesta nova ajuda per part de l’AVI permetrà continuar treballant en aquesta línia, amb l'objectiu últim, tal com assenyala la memòria del projecte, de començar a emprar, a partir d'aquest exercici, la CPI com a eina per a la millora dels serveis públics a partir de les necessitats a cobrir, a més de servir d'element tractor de la innovació local com a incentiu per a les empreses de l'entorn. “En definitiva, incorporar un nou punt de vista en la contractació pública que ens ajude a millorar la qualitat de vida i els serveis urbans, millorant al mateix temps la competitivitat del nostre teixit socioeconòmic”, agrega.

    Per a això, el projecte es divideix en cinc grans blocs de treball: l'impuls d'un departament de CPI, la formació i sensibilització en aquesta matèria al personal municipal, l'actualització de la consulta preliminar de mercat en el sector dels fems realitzada en 2018, la dinamització de les empreses de Vila-real i la seua àrea d'influència per a la CPI -fase que desenvoluparà la Fundació Globalis, a través de jornades d'informació, tallers i enquestes- i l'elaboració d'un mapa d'oferta innovadora d'entitats del Sistema Valencià d'Innovació d'interés per a l'Ajuntament.

    Pujar