elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Torrent tindrà una oficina Xaloc per a atendre temes d'habitatge

Torrent tindrà una oficina Xaloc per a atendre temes d'habitatge
  • Comptarà amb servei de finestreta única en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana

Torrent disposarà d'una oficina Xaloc després de l'autorització del Consell de l'acord entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i l'ajuntament del municipi per al desenvolupament d'aquest projecte d'innovació consistent en un cas pilot d'oficina per a la creació de la futura Xarxa d'Administracions Locals i Comarcals d'Habitatge (Xaloc).

Dins del Pla Hàbitat 20-30, la Vicepresidència Segona està fent una gran aposta per la conformació i reforç d'una xarxa de suport a les entitats locals. Dins d'aquest context, es planteja la creació de Xaloc com a organisme col·laborador de la Generalitat i de servei integral de gestió, informació, mediació social i assessorament en matèria d'habitatge. Per això, per a aconseguir una major eficiència i atenció més directa, és necessari encomanar la gestió, informació, mediació social i assessorament a les entitats locals.

El conveni estableix les activitats que s'encomanen a l'ajuntament i que s'organitzen en cinc unitats de servei: finestreta única en matèria d'habitatge, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana; gestió de l'hàbitat; protecció de la tinença de l'habitatge; i Observatori Local de l'Habitatge.

El conveni entrarà en vigor a partir de la seua signatura i tindrà una vigència de dotze mesos. Es destinarà al projecte un total de 111.513 euros. Es constituirà una comissió de seguiment formada per tres representants de la Vicepresidència Segona i tres de l'entitat local.

El consistori es compromet a tenir una oficina Xaloc, indicar en lloc visible els horaris d'atenció al públic, participar en les activitats formatives, de coordinació i en les campanyes informatives. També haurà de disposar dels formularis i material tècnic, informatiu i divulgatiu de la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, portar un control de les consultes individuals, de les campanyes informatives i de tota actuació susceptible de ser comptabilitzada. Així mateix, hauran de participar activament en el disseny i implementació del programa Xaloc i també en els documents, plataformes o procediments necessaris per al seu bon funcionament.

Per part seua, la conselleria es compromet a garantir el suport tècnic i logístic en l'oficina que integra el programa per al correcte desenvolupament de les activitats encomanades i exercir les funcions de coordinació amb el consistori.

Pujar