elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament de Teulada Moraira obri el termini de sol·licitud de les ajudes REINICIA per a empreses del municipi

L'Ajuntament de Teulada Moraira obri el termini de sol·licitud de les ajudes REINICIA per a empreses del municipi

  L'Ajuntament de Teulada ha publicat les BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DIRECTA DE SUBVENCIONS DESTINADES A EMPRESES DEL MUNICIPI PER A ATENUAR L'IMPACTE ECONÒMIC de la COVID-19. SEGONA CONVOCATÒRIA.

  Davant la crisi sanitària provocada pel brot de COVID-19, l'Ajuntament de Teulada Moraira mitjançat la Regidoria de Comerç delegada a Adrián Ruiz, ha aprovat fins a la data dos llínees d'ajuda: REACTIVA'T TEULADA MORAIRA COVID-19 per a pal·liar despeses estructurals de les activitats més afectades per la paralització de l'activitat econòmica provocada per la crisi sanitària, i el CHEQUE EMPRENDEDOR, una altra llínea complementària que establia mesures per a fomentar la creació de noves activitats empresarials.

  En aquest moment, s'inicia una tercera llínea d'ajudes, REINICIA per a recolzar al sector econòmic local en l'objectiu de poder continuar en les seues activitats, minimitzar la situació de tancament de negocis i evitar la destrucció d'ocupació.

  En aquest cas, podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent persona autònoma, microempresa o menuda empresa de les definides conforme l'Anex I del Reglament (UE) Nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, duen a terme les activitats empresarials o comercials en l'àmbit territorial del municipi de Teulada i que s'han vist obligades la suspensió de la seua activitat presencial o d'obertura al públic a conseqüència de l'entrada en vigor del Real Decret 463/2020, de 14 de març, per al que es declara l'estat d'alarma i les seues posteriors modificacions i pròrrogues.
  La quantitat a subvencionar es calcularà sobre els justificants i factures de les despeses subvencionables, segons la base tercera de la convocatòria aportats pel sol·licitant en un màxim de 1.500 €.

  També podran beneficiar-se aquelles empreses/entitats que varen ser beneficiàries en la primera fase d'aquestes ajudes CONVOCATÒRIA AJUDES REACTIVA'T TEULADA MORAIRA COVID-19” per a atenuar l'impacte econòmic de la COVID 19, publicades en el BOP n.º 122 de data 01/07/2020 per l'import justificat i concedit sense sobrepassar en el seu conjunt els 1.500 €.

  La presentació de sol·licituds és de manera telemàtica en un termini de 10 dies naturals, iniciant-se el dia 10 fins al 19 de desembre.

  Per a obtenir més informació pot posar-se en contacte en adl@teuladamoraira.org o en telèfon 96 649 16 09.

  Pujar