7 de juliol de 2020 7/7/20

L'Ajuntament de Sueca s'adhereix al programa de pràctiques de Postgrau de la Diputació de València

L'Ajuntament de Sueca s'adhereix al programa de pràctiques de Postgrau de la Diputació de València - (foto 1)

  L'Ajuntament de Sueca convoca una beca formativa per desenvolupar el projecte de millora eficient de l'enllumenat públic de tota la població de Sueca, adscrit a la Regidoria de Serveis Municipals. La convocatòria respon al programa de Pràctiques formatives per a Joves de la Diputació de València, en la modalitat Postgraduats, al qual s'ha adherit l'Ajuntament de Sueca.

  L'objectiu primordial del programa és la formació en l'àmbit local de joves postgraduats, per mitjà de l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg de la seua formació, i en el marc d'un projecte innovador elaborat per l'Ajuntament de Sueca.

  "Estes pràctiques formatives són una oportunitat única tant pel consistori, pel que fa a l'aprofitament del talent dels nostres joves en el desenvolupament d'un projecte innovador a la nostra ciutat, com pel beneficiari de la beca" ha remarcat la regidora responsable de l'Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Sueca, Isabel Jiménez.

  Tots aquells que vulguen optar a la beca hauran d'acreditar haver finalitzat ja els seus estudis en alguna de les següents titulacions requerides: Enginyeria Elèctrica; Enginyeria Electrònica, Indústrial i Automàtica; Enginyeria de l'Energia; Enginyeria en Tecnologies Indústrials o Enginyeria d'Obres Públiques.

  A més d'això, els candidats hauran de complir amb els requisits que s'especifiquen a les bases reguladores de la convocatòria com ara tindre 18 anys complits i no ser major de 35 anys quan acabe el termini de presentació de sol·licituds; no estar gaudint d'una altra beca o ajuda de semblant o anàloga finalitat, així com no desenvolupar una activitat laboral amb independència de les hores que es realitzen, durant el període de realització de la pràctica formativa o beca i no haver sigut beneficiari en programes de beques de postgrau d'exercicis anteriors, convocats pel mateix ens provincial. A més d'això, els aspirants hauran d'estar empadronats en algun municipi de la província de València, amb una antiguitat mínima ininterrompuda d'un any, abans de la publicació de les bases d'estes pràctiques en el BOP de data 29/04/2016.

  La beca estarà dotada amb un import de 1.000 euros bruts mensuals, que seran finançats per la Diputació de València i sent a càrrec de l'Ajuntament la cotització pertinent del beneficiari a la Seguretat Social. El beneficiari tindrà una dedicació de 30 hores setmanals, durant un període de sis mesos.

  El termini de presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria d'esta beca finalitzarà el pròxim divendres, 16 de desembre. Els interessats en participar poden consultar ja les bases i descarregar la instància a la pàgina web de l'Ajuntament de Sueca, a l'apartat "Ocupació i formació". El document s'haurà de presentar degudament complimentat i junt amb la documentació requerida al Registre General d'Entrada, al Departament d'Atenció i Informació Ciutadana de l'Ajuntament de Sueca.

  Este programa forma part del nou Pla Estratègic per a la Gestió del Talent Jove de la Diputació de València, una iniciativa impulsada amb l'objectiu de retindre el talent dels joves valencians millorant la seua inserció al món laboral. El programa es complementa amb altres línies de pràctiques formatives per a joves, com ara el programa "La Dipu et beca", en el qual participa Sueca des d'anys enrere.

  La Finestra de la Diputació de València

  La Finestra de la Diputació de ValènciaEntrar en el especial
  Pujar