Castellano

El Consell aprova la nova autorització del centre de Formació de Persones Adultes de Silla

  • Aquesta instal·lació educativa disposa de quatre unitats de formació bàsica per a persones adultes

El Ple del Consell ha aprovat un conveni entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i l’Ajuntament de Silla per a la nova autorització del centre docent públic de Formació de Persones Adultes, per trasllat de les instal·lacions, i per la modificació de canvi de cicle.

Aquest centre municipal d’FPA, denominat ‘Municipal de Silla’, canvia les seues instal·lacions des de l’antiga ubicació, al carrer Ausiàs March, s/n, a la nova ubicació al carrer Pere el Cerimoniós, 11, de Silla.

Aquesta instal·lació educativa disposa de quatre unitats de formació bàsica per a persones adultes i té una capacitat màxima de 120 places, de les quals 50 són per a les dues unitats del primer cicle i les 70 restants per a les dues del segon cicle.

Pujar