elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

S'han presentat més de 200 propostes a la iniciativa de Pressupostos Participatius

S'han presentat més de 200 propostes a la iniciativa de Pressupostos Participatius
  • En la primera fase s'han desestimat algunes de les propostes, en ser repetides, massa inconcretes, no reunir els requisits bàsics o no ser de competència municipal

El termini per a presentar propostes als Pressupostos Participatius ha acabat recentment. En total la ciutadania ha presentat més de 200 propostes, encara que algunes no han pogut ser seleccionades. Les propostes descartades han sigut per estar repetides, ser massa inconcretes, no reunir els requisits bàsics o no ser de competència municipal. La majoria de les propostes es referixen a noves instal·lacions esportives o de millora, així com a la millora de parcs, places, voreres o reasfaltat de carrers. El pressupost per a esta proposta és de 500.000 euros.

La regidora de Participació Ciutadana, María Rubio, assegura que la iniciativa ha tingut un «bon acolliment» per part de la ciutadania. Així mateix, afig: «Des de hui ens posem a treballar en les altres fases i ens comprometem al fet que el procés siga totalment transparent per a totes i tots. Els pressupostos participatius han vingut per a quedar-se a la nostra ciutat».

Les propostes vàlides passaran, primer, pel departament de Participació Ciutadana per a estudiar la seua viabilitat, entre el 10 i el 14 de juny. Després, les avaluaran els servicis tècnics i jurídics de l'Ajuntament de Sagunt implicats en la seua execució, del 17 de juny al 10 de setembre. Ells seran els qui emeten l'informe favorable o desfavorable sobre la seua viabilitat jurídica, tècnica i/o pressupostària. Tots els estudis de viabilitat es realitzaran per personal tècnic de l'Ajuntament de manera independent i neutral.

Perquè la proposta siga considerada vàlida s'estimarà el cost de la proposta, ja que seran excloses aquelles amb un pressupost superior a una quarta part de la quantia econòmica assignada als Pressupostos Participatius (500.000 euros); es comprovarà que la proposta siga competència de l'Ajuntament; s'estudiarà si hi ha alguna normativa que siga contrària a la seua execució o si atempta contra el bé comú; es valorarà si és una inversió, ja que la proposta ha d'encaixar en el pressupost dels Pressupostos Participatius; s'estudiarà si la proposta és viable tècnicament i que es puga iniciar la seua execució en 2025 així com que no entre en conflicte o contradicció amb altres projectes previstos. Les propostes seleccionades es publicaran en la web des de l'11 de setembre fins a 13 setembre de 2024.

Després, serà el moment de la votació ciutadana. Este procés estarà obert a totes les persones majors de 16 anys empadronades a Sagunt, independentment de la seua nacionalitat. Podran votar en el moment de registrar-se en la plataforma web: https://participa.sagunto.es/#!/procesos-participativos. El termini per a la votació popular serà del 15 al 30 de setembre.

Es podran votar les propostes que hagen sigut valorades com a viables pels Servicis Tècnics de l'Ajuntament. El vot serà individual i intransferible. Cada persona podrà exercir el seu vot sobre aquelles propostes de projectes que li agraden més i crega que repercutixen en el bé comú o milloren la qualitat de vida.

Es publicarà el pressupost disponible, així com totes les propostes amb el seu cost estimat. Per això, es podran seleccionar propostes fins a esgotar el pressupost assignat, atorgant-li un vot a cadascuna. No serà necessari gastar tot el pressupost, ja que en tractar-se d'un procés de priorització col·lectiva es pot votar fins i tot una única proposta.

La votació es realitzarà previ registre, de manera digital a través de la plataforma web des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. Addicionalment, es podran habilitar "Punts de Votació" amb accés a Internet, on es donarà suport presencial a les persones. Estos punts podran estar en determinades oficines municipals que s'establisquen a este efecte o en les seus de les associacions, entitats ciutadanes i/o col·lectius que s'inscriguen de manera voluntària com a seu.

Una vegada finalitzada la votació s'obtindrà el resultat final del procés ordenant totes les propostes en funció del nombre de vots obtinguts. A continuació, es va assignant el pressupost disponible començant per seleccionar la proposta més votada fins a l'última, cal tindre en compte que cada proposta inclosa no supere el pressupost restant destinat a esta llista. Si una proposta supera este límit establit es valorarà la possibilitat que es puga iniciar la seua execució per fases, previ informe dels Servicis Tècnics Municipals.

Si ixen triades dos propostes que siguen incompatibles entre si, serà seleccionada la que tinga major nombre de vots. En cas d'empat, es triarà la que haja tingut un major nombre de suports o, en última instància, la que s'haja registrat primer.

Els projectes d'inversió seleccionats per la ciutadania començaran la seua execució l'any 2025. L'Ajuntament de Sagunt coordinarà tot el procés d'implicació ciutadana, sent la garant de la seua neutralitat i efectivitat. Qualsevol consulta relacionada amb els Pressupostos Participatius d'Inversions es podrà consultar contactant amb participació.ciutadana@aytosagunto.es.

Pujar