elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Obert el termini de lliurament de sol·licituds per a l'obtenció de subvencions per al foment de la participació ciutadana de Sagunt

Obert el termini de lliurament de sol·licituds per a l'obtenció de subvencions per al foment de la participació ciutadana de Sagunt
  • L'import de la convocatòria és de 20.000 €, igual que l'any passat, i es podran presentar sol·licituds fins al 21 de març

La regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sagunt informa que ja es poden presentar les sol·licituds per a accedir a les subvencions per al foment de la participació ciutadana. L'import de la convocatòria és de 20.000 € i l'import subvencionat es determinarà en funció del pressupost del projecte acceptat i la valoració obtinguda, sent el màxim import de 3.000 € i el mínim de 200 €. El termini per a presentar sol·licituds és de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, és a dir el termini finalitza el 21 de març.

La regidora de Participació Ciutadana, María Rubio, assegura que esta és «una iniciativa destinada a enfortir el teixit associatiu i promoure la participació ciutadana activa en el desenvolupament de la nostra ciutat». Així mateix, afig: «La convocatòria cerca recolzar projectes innovadors presentats per associacions i entitats locals que treballen en pro de l'interés comú i el benestar social».

María Rubio assenyala també que estes subvencions «són una eina vital per a potenciar la innovació social i enfortir el teixit associatiu del nostre municipi». A través d'elles es brinden oportunitats perquè les associacions locals puguen implementar projectes que generen un impacte positiu en la comunitat, afirma i conclou que: «Esta és una oportunitat única perquè puguen desenvolupar les seues idees i contribuir activament al millorament de la vida a la ciutat».

Les entitats beneficiàries d'estes subvencions són associacions sense ànim de lucre, inscrites en el registre municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Sagunt amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Existixen quatre programes subvencionables per esta convocatòria. D'una banda, els de valors i ciutadania, que són experiències i processos de participació directa veïnal i activitats de coordinació i cooperació interassociativa o en xarxa que actuen sobre una diversitat d'objectius temàtics. Exemples d'estes actuacions podrien ser tallers formatius, seminaris, conferències, taules redones, intervencions urbanes, etcètera.

Altres programes són les experiències d'esplai socialitzadores, és a dir, els programes que tinguen finalitats socials, que busquen la dinamització i la convivència veïnal o la implicació associativa. Algunes actuacions podrien ser tallers creatius, jornades de convivència veïnal o setmanes socioculturals. Un tercer tipus de programes serien els de formació i enfortiment associatiu, en els quals es potencie l'activisme, l'anàlisi i la reflexió interna i en els quals es forme per a la gestió associativa i el voluntariat. Actuacions possibles podrien ser tallers formatius, xarrades, conferències, trobades, etcètera.

Finalment, un quart programa subvencionable serien serveis d'atenció i assessoria a la ciutadania, que serien aquells serveis prestats per associacions per a l'atenció i assessorament especialitzat en aspectes jurídics i administratius sobre habitatge, urbanisme o altres aspectes.

Les sol·licituds s'hauran de presentar telemàticament amb la resta de la documentació exigida dins del termini previst en la convocatòria anual en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sagunt o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 PAC. La sol·licitud haurà d'incloure també justificants acreditatius dels mèrits en funció del barem establit i una declaració de subvencions sol·licitades o concedides.

Per a poder llegir el text complet de l'ordenança pot accedir a: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://aytosagunto.es/media/qhwj1rzj/ordenanza-castellano-definitiva-2023.pdf

Pujar