elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Obert el termini de la convocatòria d'adjudicació de parcel·les en horts urbans

Obert el termini de la convocatòria d'adjudicació de parcel·les en horts urbans
  • El termini per a presentar sol·licituds finalitzarà el pròxim 15 de desembre

MÉS FOTOS
Obert el termini de la convocatòria d'adjudicació de parcel·les en horts urbans - (foto 2)
Obert el termini de la convocatòria d'adjudicació de parcel·les en horts urbans - (foto 3)
Obert el termini de la convocatòria d'adjudicació de parcel·les en horts urbans - (foto 4)

La presidència del Consell Agrari ha resolt convocar el procediment de concessió d'autoritzacions demanials per a l'explotació d'horts urbans del terme municipal de Sagunt. El termini per a presentar les sol·licituds expirarà el divendres 15 de desembre. Concretament, la convocatòria té per objecte l'autorització d'un total de 117 horts.

Els horts urbans estan emplaçats al polígon 88 de Sagunt, dins del Macrosector VII de Sagunt i al costat del “Bosc dels Xiquets” al nord del polígon SEPES. Este recinte conté 140 parcel·les (o horts urbans) i cada hort compta aproximadament amb 90 m² de superfície.

L'adjudicació de les parcel·les es farà a través d'un únic sorteig que inclourà tant les autoritzacions procedents de la convocatòria 1/2020, que van finalitzar la seua vigència el 25 de novembre de 2023, com les que pertanyen a la convocatòria 1/2021, que finalitzaran la seua vigència el 22 d'abril de 2024. Això es farà per a rendibilitzar al màxim l'explotació de les parcel·les en termes d'autoconsum. El dia, l'hora i l'ordre en el qual s'efectuarà el sorteig públic es publicarà en la resolució que aprove la llista definitiva d'admesos i exclosos.

La presidenta del Consell Agrari, Ana María Quesada, ha assenyalat que estos horts urbans es van crear «amb la finalitat que les famílies o persones que volgueren autogestionar els seus aliments, produir-los, portar-los a casa i mantindre una alimentació sana».

No obstant això, lamenta el fet que hi haja persones que abandonen els seus residus en les zones d’estes parcel·les: «Cada vegada tenim més problemes en haver de gestionar residus que no corresponen a esta zona i que, a més, tampoc tenen per què produir-se, com són per exemple tasses de vàter o qualsevol element d’este tipus, fins i tot residus d'obres. Demanaria màxima col·laboració amb això, respectant als qui sí que complixen amb les normes, als qui fan tot el possible perquè la convivència entre veïns i veïnes que compartixen este espai siga possible i siga agradable, que és el que es busca».

Les autoritzacions per a l'ús d'horts urbans aniran dirigides, tal com cita la resolució de presidència, a tots els veïns i veïnes en general que complisquen una sèrie de requisits: ser major d'edat, estar en plena capacitat jurídica i d'obrar, estar empadronat en el municipi de Sagunt amb una antelació mínima de tres anys respecte a la data de la convocatòria. A més, tal com s'assenyala també en la resolució, únicament es podrà presentar una sol·licitud per convocatòria. Cap persona podrà ser autoritzada a explotar simultàniament més d'una parcel·la o hort.

Segons la resolució de presidència del Consell Agrari, l'autorització demanial per a l'ús de cada hort urbà tindrà una duració de dos anys, prorrogables automàticament per un any més si abans no s'haguera dut a terme una nova adjudicació.

S'indica també que «queda prohibida terminantment la comercialització o venda de fruits a qualsevol escala». És a dir, que els productes obtinguts del cultiu únicament es destinaran a l'autoconsum o, si és el cas, a la donació.

El resultat dels sortejos es farà públic en www.aytosagunto.es i en els taulers d'anuncis del Consell Agrari i de l'Ajuntament de Sagunt.

Pujar