elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament de Sagunt tanca el 2023 amb un superàvit superior als 5 milions d'euros

L'Ajuntament de Sagunt tanca el 2023 amb un superàvit superior als 5 milions d'euros
  • L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, fa referència al «bon estat de salut dels comptes municipals» i al·ludix «als esforços de contenció de la despesa, buscant la màxima eficiència de l'Administració»

Els comptes del municipi de Sagunt van tancar 2023 amb un superàvit de més de 5,1 milions d'euros i un romanent de tresoreria pròxim als 3,3 milions d'euros. L'Ajuntament aconseguix per segon any consecutiu tancar l'exercici pressupostari amb un resultat positiu, amb més ingressos que despeses, una fita que, des del consistori, han atribuït «als esforços de contenció de la despesa, buscant la màxima eficiència de l'Administració».

Així, els comptes municipals es tanquen amb un saldo positiu en els principals indicadors, un fet que, segons l'alcalde del municipi, Darío Moreno: «Prova el bon estat de salut pressupostària de l'Ajuntament». A més del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, l'estalvi net també reflectix la solvència financera del municipi, ascendint a prop de 63.000 euros.

«Hem millorat tots els indicadors de solvència financera respecte a l'any passat. El superàvit s'incrementa en 1,5 milions d'euros i el romanent de tresoreria creix en més de 3 milions», ha explicat el regidor d'Hisenda, Toni Iborra, qui ha assegurat que «la gestió econòmica ha millorat substancialment en els últims anys i, després de superar les dificultats de la crisi sanitària del COVID-19, el consistori presenta uns comptes molt sòlids».

«Estem en el bon camí», ha afirmat, per la seua banda, l'alcalde del municipi. «Ara mateix el que ens indiquen totes les dades és que som un municipi amb múscul financer i això és fruit de l'esforç que realitzem des de l'anterior legislatura. Primer, treballant en uns pressupostos municipals d'eficiència, coherents amb la situació econòmica i conseqüents amb les necessitats de la població. I, en segon lloc, polint al màxim el nostre funcionament com a Ajuntament per a optimitzar els recursos».

Un nivell d'endeutament reduït

D'altra banda, l'informe pressupostari de liquidació reflectix, de nou, que el grau d'endeutament del municipi continua sent substancialment baix, amb un 30 %, molt lluny del 110 % que marca la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

El Pagament Mitjà a Proveïdors en 23 dies

Igualment, al tancament de 2023, el període de Pagament Mitjà a Proveïdors se situava per davall del mes, termini al qual obliga la llei. Així, l'Ajuntament efectua els seus pagaments en un període de temps lleugerament superior als 23 dies. «La conclusió que llancen les dades de la liquidació pressupostària és que l'Ajuntament està duent a terme una gestió responsable dels diners públics», ha tancat el regidor d'Hisenda.

Pujar