elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament de Sagunt subvencionarà amb més de 130.000 euros projectes destinats a la Cooperació Internacional al Desenvolupament

L'Ajuntament de Sagunt subvencionarà amb més de 130.000 euros projectes destinats a la Cooperació Internacional al Desenvolupament
  • La quantitat de la concessió serà per un import mínim de 3.000 € i un màxim de 30.000 €. El termini per a presentar sol·licituds finalitzarà el 28 de març

La regidoria de Cooperació Internacional al Desenvolupament de l'Ajuntament de Sagunt informa que ja es poden presentar les sol·licituds per a accedir a les subvencions destinades a la cooperació internacional al desenvolupament. L'import de la convocatòria és de 132.626,2 € i la quantitat de la concessió es determinarà en funció del pressupost del projecte acceptat i la valoració obtinguda, sent el màxim import de 30.000 € i el mínim de 3.000 €. El termini per a presentar sol·licituds és de 30 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, és a dir, el termini finalitza el 28 de març.

Esta subvenció proposa dos línies d'actuació. La línia 1, per a finançar projectes d'inversió en infraestructures bàsiques per al desenvolupament; i la línia 2 per a finançar les despeses corrents per al manteniment o posada en marxa de projectes per al desenvolupament.

La regidora de Cooperació Internacional al Desenvolupament, María Rubio, afirma: «És una molt bona notícia que les subvencions de cooperació internacional isquen este mes de febrer i siga no sols en una línia sinó dos d'elles, línia 1 i la línia 2». A més, assegura que comptar amb este tipus de subvencions «ajuda a fomentar la col·laboració entre les Administracions i les organitzacions no governamentals a fi d'aconseguir donar una resposta a les necessitats socials i econòmiques fora de la nostra ciutat». Rubio afig que les dos línies serviran per a crear infraestructures i projectes per al desenvolupament.

Les entitats beneficiàries d'estes subvencions són associacions sense ànim de lucre, reconegudes com a Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD) inscrites en el Registre d'Agents de la Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana. En cas d'estar en el Registre d'Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament adscrit a l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament hauran de tindre la seu o la delegació inscrita a la Comunitat Valenciana.

Dels 132.626,2 € de la subvenció, es destinen 42.000 € a la línia 1 i 90.626,2 € a la línia 2. A més, en tractar-se d'una convocatòria plurianual (exercicis 2024 i 2025), l'import de cada línia es dividix entre els dos anys. En el cas de la línia 1 serà del 50 % per al 2024 i l'altre 50 % per al 2025. En la línia 2, serà un 70 % per al 2024 i un 30 % per a 2025. Estan exempts d'este repartiment els projectes que tinguen un calendari d'execució que no supere el període anual de la convocatòria.

Les sol·licituds s'hauran de presentar telemàticament dins del termini previst, que finalitza el 28 de març. El model de sol·licitud de subvenció de Cooperació Internacional al Desenvolupament està disponible en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sagunt: https://sagunt.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=16086.

Per a poder llegir el text complet de l'ordenança pot accedir a: https://aytosagunto.es/media/bg5f0akq/ordenanza_cooperacion_cas.pdf

Pujar