elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament de Sagunt ha presentat el projecte de pressupost municipal de 2024 en dos audiències públiques

L'Ajuntament de Sagunt ha presentat el projecte de pressupost municipal de 2024 en dos audiències públiques
  • A més de ser presentat en les audiències el pressupost, que ascendix quasi a 98 milions, s'ha donat a conéixer també en el Consell Econòmic i Social (CES)

MÉS FOTOS
L'Ajuntament de Sagunt ha presentat el projecte de pressupost municipal de 2024 en dos audiències públiques - (foto 2)
L'Ajuntament de Sagunt ha presentat el projecte de pressupost municipal de 2024 en dos audiències públiques - (foto 3)
L'Ajuntament de Sagunt ha presentat el projecte de pressupost municipal de 2024 en dos audiències públiques - (foto 4)

L'Ajuntament de Sagunt ha presentat el projecte de pressupost municipal de 2024 en dos audiències públiques, en les quals l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, va enumerar les xifres més importants d'este, així com les principals àrees de despesa i els capítols d'ingressos que permetran executar el pressupost del pròxim exercici, que situa molt prop dels 98 milions.

El capítol de despeses s'incrementa en 3'6 milions d'euros, mentre que la partida d'ingressos creix una mica més de 2'3 milions, en comparació amb les dades de l'any anterior, en els quals es van pressupostar 94'2 milions i 95'6 milions, respectivament. Especialment rellevant és el pressupost destinat a inversions, que creix un 14 % respecte a 2023 i supera els 17'1 milions d'euros.

La primera va ser este dimarts a Sagunt, al Consell Local Agrari, i la segona, ahir dimecres, al Port de Sagunt, al Centre Cívic Antic Sanatori. En estos actes, la ciutadania va poder expressar la seua opinió, queixa o suggeriment sobre el pressupost municipal que l'Equip de Govern ha confeccionat per a l'any 2024 i que ascendix a 97'9 milions d'euros, prop d'un 4 % més que en 2023.

A més de ser presentat en les audiències, este projecte s'ha donat a conéixer també en el Consell Econòmic i Social (CES).

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha destacat: «Presentem uns pressupostos d'eficiència, en el sentit en que volem aconseguir uns resultats, però volem utilitzar, entre cometes, els mínims recursos possibles, per a poder portar-ho endavant». Així mateix, l'alcalde ha indicat que és un pressupost continuista en el qual aposten per avançar en eixa recuperació després de les crisis patides en la legislatura anterior.

Darío Moreno indica que hi haurà «contenció en el que són despeses genèriques», però subratlla que hi ha àmbits en els quals es parla d'«inversió social», per la qual cosa sí que s'han prioritzat. Així, s'han marcat tres grans apartats que centren les prioritats: benestar social, promoció de la ciutat i sostenibilitat ambiental.

Benestar social

A Serveis Socials i Majors es destinen 6.608.769 € i s'incrementa un 9 % respecte a 2023. Igualtat tindrà un pressupost de 645.091 €, un 3 % més respecte a 2023. Les iniciatives de prevenció i lluita contra la violència de gènere tindran 65.000 €. Polítiques LGTBQ+ comptarà amb un pressupost de 12.000 €.

Sanitat incrementarà el seu pressupost en un 23 % respecte de l'any anterior, aconseguint així els 819.924 €. Així mateix, Cementeris tindrà un augment del 60 %, per la qual cosa el seu pressupost serà de 928.437 €, i Seguretat disposarà de 9.623.753 €, un 18 % més que en l'exercici anterior.

Per part seua, les inversions en infraestructures educatives comptaran amb 11.891.921 €, que suposarà un 98 % més que en 2023. Així, el CIPFP Eduardo Merello tindrà 2.741.860 €; CEIP Vilamar, 1.908.462 €; CEIP Cervantes, 208.336 €; CEIP Montíver: 350.000 €; CEIP Maestro Tarrazona, 300.000 €; i CEIP Baladre, 350.000 €.

Esports augmentarà el seu pressupost en un 4 % més que l'exercici anterior, obtenint un pressupost de 7.886.106 €, on concretament es dedicaran 400.000 € a l'adequació del Pavelló José Veral, 118.178 € a les Piscines Almudàfer i la Casa de la Joventut, i 300.000 € a inversions en altres instal·lacions esportives.

Cultura tindrà 1.185.615 € de pressupost. Les societats musicals seran secundades des d'este departament, que atorgarà 50.000 € a la Unió Musical Portenya i 50.000 a la Societat Musical Lira Saguntina.

Promoció de la ciutat

L'apartat de Promoció de la Ciutat es dividix en cinc subapartats: turisme, patrimoni cultural i industrial, promoció econòmica i ocupació, comerç i mercats i agricultura.

Començant per Turisme, el pressupost per a este subapartat serà de 2.079.873 €, la qual cosa suposa un augment del 77 % respecte a 2023. Esta partida compta amb 1.386.160 € procedents del Pla de Sostenibilitat Turística del Ministeri de Turisme. L'objectiu és potenciar el model turístic sostenible i responsable, que impulse l'economia i done valor al patrimoni històric i industrial.

Per part seua, el subapartat de Patrimoni Cultural i Industrial estarà destinat a la recuperació, adequació i posada en valor dels elements patrimonials de la ciutat. Per a l'adequació de l’Alto Horno es destinaran 44.000 €; per al projecte del Museu Industrial, 100.000 €; i per a l'adequació de les construccions iber-romanes, 385.555 €.

Promoció Econòmica i Ocupació tindrà com a objectiu facilitar l'accés a un primer lloc de treball a les persones joves i contribuir a la reinserció en el mercat laboral de les persones desocupades de llarga duració. El Taller d'Ocupació augmenta el seu pressupost en un 13 % fins a arribar als 514.787 €; el pressupost per a EXPLUS/ETRAME/EMDISC augmenta un 8 % fins als 359.677 €; el programa EMPUJU, per part seua, experimenta una pujada de pressupost del 156 %, per a arribar fins als 297.288 €; i el pressupost per a EMPACE ascendix fins als 242.608 €, la qual cosa suposa una pujada del 285 %.

Pel que respecta al pressupost per a Comerç i Mercats, este serà d'1.127.543 €. Es destinaran 95.000 € a la promoció del comerç local i 50.000 € a ajudes directes al consum. L'objectiu d'esta partida és mantindre els barris vius, generar oportunitats d'ocupació i afavorir un comerç de proximitat, amb un menor impacte ambiental.

Finalment, el pressupost per a Agricultura serà de 2.073.990 €, amb la finalitat d'impulsar el sector, protegir l'entorn i donar suport a agricultors i agricultores locals.

Sostenibilitat Ambiental

Respecte a l'apartat de Sostenibilitat Ambiental, el pressupost dedicat a Medi Ambient és de 2.556.105 milions d'euros que es destinaran a la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic (1.570.888 euros) i a inversions en fotovoltaiques i autoconsum (200.000 euros). Esta xifra total suposa un increment del 111 % respecte a l'exercici de 2023.

L'Ajuntament de Sagunt busca reduir la empremta de carboni al màxim i aconseguir l'eficiència energètica per a donar lloc a una ciutat més verda i sostenible.

En relació amb la Societat Anònima de Gestió (SAG), el pressupost per a la neteja i higiene urbana del terme municipal és de 16 milions d'euros.

D'altra banda, el capítol de Personal de l'Ajuntament ha experimentat un augment respecte a 2023, que va aconseguir els 33.840.000 €, i en el projecte de pressupost de 2024 es contempla una quantitat de 34.458.000 €.

Ingressos

Respecte als ingressos, els impostos directes seran de 36.620.000 €, els impostos indirectes seran de 3.050.000 €, les taxes, preus públics i altres ingressos aconseguiran els 14.130.450 € i les transferències corrents seran de 26.274.780 €. Així mateix, es preveu una operació de crèdit aproximada de 6.000.000 €.

Pujar