elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Consell destina 90 milions d'euros de fons estatals per al desenvolupament de la gigafactoria de bateries de Parc Sagunt

El Consell destina 90 milions d'euros de fons estatals per al desenvolupament de la gigafactoria de bateries de Parc Sagunt
  • La planta de producció de cel·les de bateries a Sagunt permetrà la transformació sostenible del sector automobilístic

El Consell ha aprovat un decret que regula la concessió directa d'una subvenció a Power HoldCo Spain SAU per a la implantació i desenvolupament de la seua fàbrica de cel·les de bateries en Parc Sagunt II. Esta ajuda, que s'atorga amb caràcter excepcional i per raons d'interés públic de tipus econòmic i social per a la seua execució en el període 2023-27, té un import màxim de 90 milions.

El Govern Valencià considera que la construcció de la fàbrica de cel·les de bateries és d'extraordinari interés per al desenvolupament socioeconòmic regional i nacional en la mesura en què contribuirà significativament a la millora de l'eficiència industrial, el desenvolupament econòmic i la cohesió social en la Comunitat Valenciana.

Per part de la Generalitat i per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió d'esta subvenció, s'ha tramitat el corresponent expedient de generació de crèdits, per tractar-se de fons procedents dels pressupostos generals de l'Estat amb caràcter finalista. 

Cal tindre en compte que el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, del Govern d'Espanya, va establir, a fi de donar suport a projectes que faciliten el desenvolupament de l'ecosistema del vehicle elèctric i connectat, la concessió directa a la Comunitat Valenciana d'una subvenció amb càrrec al Pressupost General de l'Estat de 2023 per import de 90 milions d'euros, per a la implementació d'un instrument de suport a projectes per al desenvolupament d'una fàbrica de bateries.

Posteriorment, el 27 de març de 2023, d'acord amb l'esmentat Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, per ordre de la persona titular del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, modificada en data 13 de novembre de 2023, es va resoldre concedir a la Comunitat Valenciana una subvenció nominativa per import de 90 milions d'euros, amb càrrec al pressupost de despeses del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, per a l'aprovació durant 2023 d'un instrument d'ajudes que permeta la implantació i el desenvolupament en el territori valencià d'una fàbrica de bateries.

Planta de producció de cel·les de bateries

El grup Volkswagen està especialitzant-se en els últims anys en el desenvolupament d'activitats relacionades amb la cadena de valor de les bateries a través de l'empresa europea PowerCo ES, que compta actualment amb dos gigafactories a Europa i una tercera al Canadà.

La planta de producció de cel·les de bateries contribuirà a la transformació sostenible del sector automobilístic espanyol i a la consecució dels objectius mediambientals de la UE a través de mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat en la producció de cel·les, així com a través de la minimització d'emissions.

D'esta manera, la proposta de la instal·lació de PowerCo a Espanya permetrà produir 40 GWh de cel·les a l'any, amb una producció de més de 500.000 vehicles elèctrics, i té l'ambició de descarbonitzar el sector de la mobilitat i garantir el posicionament d'Espanya com a líder de l'electromobilitat al sud d'Europa.

Pujar