elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Ple aprova instar la Conselleria la integració del Conservatori en la xarxa de la Generalitat Valenciana

El Ple aprova instar la Conselleria la integració del Conservatori en la xarxa de la Generalitat Valenciana
  • També s'ha proposat instar que la quantitat a consignar com a ajuda directa a l'Ajuntament de Sagunt s'assemble a la que perceben en 2023 conservatoris ja integrats en la xarxa autonòmica

La Corporació Municipal ha aprovat per unanimitat instar la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació a agilitzar els tràmits que permeten subscriure el conveni de col·laboració que integre el Conservatori Professional de Música “Joaquín Rodrigo” en la xarxa de Conservatoris Professionals de Música de la Generalitat Valenciana. La moció va ser presentada pel Grup Socialista i el seu ponent va ser el regidor de PSOE, Javier Raro.

Així mateix, el Ple ha acordat instar tant a esta Conselleria com a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, a mantindre a l'Ajuntament de Sagunt com a beneficiari de la línia d'ajudes a Corporacions locals amb personal en conservatoris GVA acollits a convenis en els pressupostos autonòmics de l'any 2024.

També s'ha proposat instar que la quantitat a consignar com a ajuda directa a l'Ajuntament de Sagunt s'assemble a la que perceben en 2023 conservatoris ja integrats en la xarxa autonòmica, atés l'estudi pressupostari previ realitzat per la Conselleria, en el qual estaven previstos les despeses que hauria d'assumir la Generalitat Valenciana per a la integració del Conservatori Professional de Música “Joaquín Rodrigo” en la xarxa de Conservatoris Professionals de Música de la Generalitat Valenciana durant els 4 anys de duració del conveni.

Com a últim acord d'esta moció, s'ha aprovat traslladar el present acord a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, i a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.

Esta moció es fonamenta en què des de la creació del Conservatori Professional de Música “Joaquín Rodrigo”, l'Ajuntament de Sagunt porta invertint una gran quantitat de recursos que permeten a la ciutadania de Sagunt i municipis pròxims formar-se en l'àmbit musical sense necessitat de traslladar-se a altres ciutats que compten amb un conservatori que forma part de la xarxa de la Generalitat Valenciana.

Des de fa anys la Corporació Municipal tant directament, a través dels representants institucionals, com mitjançant l'adopció d'acords plenaris, ve sol·licitant a l'administració autonòmica la integració del conservatori municipal en la Xarxa de Conservatoris Professions de Música de la Generalitat Valenciana, integració que ja s'ha donat en altres municipis de la Comunitat Valenciana, com Llíria i Benicarló.

Escoltant esta demanda, els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a este any 2023 inclouen per primera vegada a l'Ajuntament de Sagunt com a beneficiari d'una subvenció directa en la línia S9147000 “Ajudes a Corporacions locals amb personal en conservatoris GVA acollits a convenis”. No obstant això, la moció explica: «Si bé esta ajuda és d'únicament 220.000 euros, lluny de quantitats com la que perceben els ajuntaments citats de Llíria (1.349.340 euros) i Benicarló (1.349.340 euros), suposa un primer pas que haguera d'haver permés subscriure el conveni durant els primers mesos de l'any i adscriure el conservatori a la xarxa autonòmica l'últim trimestre del curs, finançat directament amb els 220.000 euros que inclouen els pressupostos».

Tal com estava previst els primers mesos de l'any tant la Conselleria d'Educació, com l'Ajuntament de Sagunt, van iniciar les gestions per a subscriure tal conveni, fins i tot l'Ajuntament va aprovar en sessió plenària del mes d'abril «integrar el Conservatori de Música “Joaquín Rodrigo” de Sagunt, en la xarxa de centres docents públics no universitaris de titularitat de la Generalitat». I va continuar fent tràmits per a subscriure este conveni, explica la moció, aprovant l'ocupació temporal dels terrenys on s'emplaça el conservatori mentre es tramita la mutació demanial, tal com la Conselleria havia sol·licitat.

Així mateix, el document establix: «Bé és cert que, amb el canvi de govern en la Generalitat Valenciana i el nomenament del nou organigrama en la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, els tràmits per a la subscripció del conveni que haguera de permetre la integració del conservatori en la xarxa autonòmica s'han paralitzat sorgint traves des de la Conselleria que no s'havien posat sobre la taula fins a la data». I ha afegit: «Sospitant l'Ajuntament de Sagunt que l'actual Conselleria d'Educació, ha canviat en els seus plans respecte la integració del conservatori municipal en la xarxa de conservatoris de la Generalitat Valenciana, suposant això un greuge tant per a l'alumnat, com per a l'Ajuntament de Sagunt, que invertix cada any més d'un milió d'euros a sufragar les despeses del conservatori, este grup municipal considera que és necessari sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, que aclarisca les seues intencions».

Pujar