Castellano

Rocafort és el municipi de l'Horta que més inverteix en Serveis Socials

  L'Ajuntament de Rocafort és el que més inverteix de la comarca de l'Horta en actuacions de protecció i promoció social, segons el balanç de comptes de 2016 que ha publicat el Ministeri d'Hisenda. En total, el Consistori va dedicar a aquesta matèria 894.200€, aproximadament 128€ per habitant.

  Gran part d'aquesta inversió ha estat destinada a serveis socials, tant d'assistència com de promoció social i, a continuació, al foment de l'ocupació. Les dades mostren que per al Govern local és una prioritat afavorir el benestar social i la igualtat entre els veïns i veïnes de Rocafort, atendre de la millor manera les seues necessitats, augmentar la integració i contribuir a la convivència.

  Després de les partides que l'Ajuntament destina a Serveis Públics (2.114.000€) i a Actuacions de Caràcter General (1.544.000€), els Serveis Socials és el programa que més diners rep del pressupost total del Consistori, que l'any passat va ser de 7,3 milions d'euros.

  Un mínim deute financer i amb superàvit

  Rocafort va tancar 2016 amb una reducció del 260% en el seu deute financer respecte l'any anterior, fins als 18€ per habitant. L'alcalde i responsable de l'àrea d'Hisenda, Víctor Jiménez, va destacar que aquest fet era possible per la gestió eficient dels recursos, i va defensar que l'Equip de Govern continuaria amb el seu "compromís polític de mantenir les despeses i les inversions per a Rocafort".

  Així mateix, Jiménez va lamentar que un municipi com Rocafort, que va tancar l'exercici amb un superàvit d'1.470.000€, no puga dedicar eixe romanent a inversions en la localitat per la imposició de la llei d'estabilitat pressupostària de Montoro. Malgrat açò, el municipi continuarà amb el seu esforç inversor, que l'any 2016 va ser de 100€ per habitant.

  Pot consultar-se tota la informació sobre els comptes de 2016 de les entitats locals en la web d'Hisenda: http://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/sgcal/entidadeslocales/

  Aposta per la convivència i la igualtat

  Els Serveis Socials tindran en breu un nou treballador social a més del que es va incorporar el passat mes d'abril procedent de la Borsa d'Ocupació Local, per la qual cosa seran dues en total. A més, al setembre s'incorporarà un educador social, un auxiliar administratiu i un psicòleg expert en teràpia familiar que dirigirà el servei Servei Especialitzat d'Atenció a la Família i a la Infància (SEAFI).

  Aquestes millores en l'atenció als veïns s'han pogut realitzar en gran part per la subvenció de la Diputació de València per als Serveis Socials de Rocafort, que enguany ascendeix a 124.763€, una aportació que és més del doble que la de l'any anterior i que ha augmentat cada exercici.

  Així mateix, l'Ajuntament va aprovar en el passat ple de juny el primer Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de Rocafort, que es desenvoluparà fins al 2020, amb l'objectiu de corregir la discriminació que pateixen les dones en diferents àmbits de la vida, com ara ocupació, salut, conciliació familiar, educació o violència de gènere, entre d'altres.

  Per la seua banda, el passat mes de febrer es va inaugurar el Pla d'Inclusió Social 2017-2020, que té com a objectiu aconseguir que el municipi siga el millor possible per als veïns i veïnes, un lloc on desenvolupar una vida amb benestar i en el qual siguen ateses les seues necessitats. Durant aquests mesos, s'han realitzat un centenar d'entrevistes a veïns per conèixer quins aspectes de la vida a Rocafort es podrien millorar. Les conclusions de l'informe es presentaran després de l'estiu i s'explicaran les línies a seguir fins al 2020.

  Nous contractes de la Borsa d'Ocupació Local

  A l'octubre es realitzaran les primeres contractacions de les persones que han superat la prova d'accés a la Borsa d'Ocupació Local de Rocafort, que es va realitzar a juny. La Borsa d'Ocupació és el projecte més important en matèria d'ocupació de Rocafort. En total, es van presentar 176 persones a l'examen, de les quals van aprovar 169 (el 96%).

  La Borsa d'Ocupació dóna treball, com a mínim, a 48 persones cada any, a través de contractes de tres mesos com a responsables de neteja, de manteniment o de conserges d'instal·lacions municipals. Aquest programa de suport institucional per a l'ocupació i la formació, que el Govern municipal considera fonamental, suposa una gran ajuda per a moltes famílies.

  Pujar