elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Alicia Piquer: "El repte principal per a aconseguir la igualtat està en l'àmbit laboral"

Alicia Piquer: "El repte principal per a aconseguir la igualtat està en l'àmbit laboral"
  • Rafelbunyol ha posat en marxa una àmplia programació per a commemorar el 8M, Dia Internacional de la Dona

Rafelbunyol commemora el Dia Internacional de la Dona amb una àmplia programació sota el lema "Tots els drets per a totes les dones", amb l'objectiu de visibilitzar la lluita per la igualtat real i efectiva en el municipi. Un treball que es realitza al llarg de l'any i que durant aquesta setmana s'intensifica a través de totes les àrees.

Cultura, Serveis Socials, Educació o Esports se sumen a l'àrea d'Igualtat per a desenvolupar diverses iniciatives en les quals s'espera la participació de tota la ciutadania.

Des d'elperiodic.com hem entrevistat a Alicia Piquer, regidora d'Igualtat, per a conéixer quines són les mesures que l'Ajuntament desenvolupa durant tot l'any, a més de repassar l'agenda per als pròxims dies.

Aquest 8M es commemora sota el lema "Tots els drets per a totes les dones", Quins drets creus que queden per aconseguir?

Amb tots els drets per a totes les dones, la qual cosa hem volgut posar en valor és que els drets són per a totes les persones. Però hi ha algunes persones o col·lectius que creuen que no tenim els mateixos drets. Llavors, el que pretenem és recordar-los a totes les dones que tenim com a ciutadanes en un Estat democràtic i amb un marc legal que ens iguala, tenim els mateixos drets que els homes.

No és tant que s'hagen d'aconseguir, sinó que totes sapiem que els drets estan per a exercir-los.

S'han posat en marxa multitud d'activitats per a commemorar el 8M a Rafelbunyol, Quines són les que més destacaries?

El que sí que m'agrada destacar és que, com ja és habitual en la celebració o quan arriba el 8 de març a Rafelbunyol, és la implicació de diversos departaments i col·lectius per recordar que el 8M és el Dia de la Dona Treballadora o és el Dia de les Dones i de la igualtat, com ens agrada dir aquesta setmana.

Llavors, tenim activitats programades tant des de la biblioteca com des de Joventut, Serveis Socials o Cultura, a les quals se sumen l'associació a l'Associació de Dones Tírios de Rafelbunyol o també els centres esportius.

Crec que l'important i el significatiu és que concebem la igualtat com una àrea transversal i en aquesta setmana és com es visibilitza que és així.

Una part important de la campanya és acostar el 8M als centres educatius de la localitat, Quin paper juga l'educació per a aconseguir la igualtat?

En el cas dels centres educatius, des que existeix aquest àrea, sempre hem concebut com una vertadera eina de transformació el treball amb els centres educatius, tant els CEIPS, l'IES i també altres centres de formació de formació que tenim com són els centres d'educació especials per a persones amb discapacitat o també per a un PCCB de fusteria metàl·lica.

La vertadera transformació per a nosaltres, és que les generacions que són ja presents però que estan encara per formar tinguen clar o incorporen a la seua formació que totes les persones som iguals, independentment del nostre sexe i el treball amb ells en matèria d'igualtat, igual que en la lluita contra la violència de gènere, és fonamental per a aconseguir una societat, una ciutadania a Rafelbunyol que siga plenament democràtica i que conceba la convivència en igualtat com un requisit imprescindible.

També tractareu el tema del sufragi universal, Què va suposar la figura de Clara Campoamor per al feminisme?

Un altre dels treballs transversals que realitzem des de fa alguns anys és destacar a aquelles dones que han aportat des dels diferents àmbits que procedeixen, siguen científiques, escriptores, polítiques, sociòlogues o metgesses. En el cas de Clara Campoamor va ser una revolució passar d'una societat de principis del segle XX, en la qual no es reconeixien drets de les dones a aconseguir el sufragi universal.

Que les dones poguérem votar va col·locar a aqueix període espanyol que va ser la Segona República per davant de moltes altres democràcies europees, i crec que hem de continuar recordant-ho cada vegada que tenim oportunitat i per això hem utilitzat aqueixa figura en la nostra campanya amb els centres educatius.

Què els diries als veïns i veïnes de Rafelbunyol perquè se sumen i participen en totes les activitats?

Els diria que aprofitem aquestes activitats per a demostrar i per a visibilitzar que estem aconseguint una ciutadania plenament respectuosa amb les dones.

Això significa que som una ciutadania plenament democràtica totalment emmarcada en el segle XXI i molt allunyada d'altres períodes en els quals la presència pública de les dones no era rellevant. Crec que ara hem de visibilitzar que ens relacionem en situació d'igualtat en tots els entorns i aportem i som igual de rellevants que els homes, i que els homes participen en aquestes activitats per aqueixes mateixes raons.

Quins reptes queden per davant per a aconseguir una igualtat real i efectiva entre homes i dones?

Els reptes per a aconseguir una igualtat real i efectiva estan plenament emmarcats en les relacions laborals. Crec que, encara que es fan plans d'igualtat, es fan diagnòstics de política retributiva, es posen mesures per a equiparar el salari de les dones al dels homes, encara queda per corregir aqueixa bretxa salarial i equiparar la retribució de les dones.

I després realitzar polítiques de conciliació en les empreses i en les institucions que permeten als homes assumir responsabilitats que tradicionalment han exercit les dones, de manera que el fet que les dones siguem tradicionalment les cuidadores, les que ens reduïm la jornada o les que treballem a temps parcial a la llarga, ens perjudica i ens aboquen a una jubilació amb menys prestacions que les jubilacions o les pensions que reben els homes. El repte principalment està en l'àmbit laboral.

Quin és el treball diari que es fa des de la Regidoria en aquesta matèria? Com pot una institució contribuir al canvi de paradigma?

Aquesta regidoria es va concebre com una àrea transversal des de la qual promoure mesures que s'aplicaren des de la resta d'àrees de l'ajuntament, tant des de les d'activitats com cultura, joventut, esport, educació, òbviament a les de serveis socials i també a l'organització interna de la institució.

Quant a com pot la institució aportar al canvi de paradigma, perquè jo crec que ja ho hem fet. Hem aprovat en aquestes dues legislatures el pla d'igualtat de recursos humans de l'ajuntament, que acabem d'aprovar el segon.

Hem elaborat i aprovat també el pla d'igualtat de la ciutadania, que afecta les mesures que hem d'instaurar en el municipi. Tenim també en marxa, i enguany es farà el segon, el primer pla contra la violència de gènere.

Hem aprovat dins del pla d'igualtat de l'ajuntament el protocol d'assetjament contra la violència sexual en l'entorn laboral i hem aprovat també l'ordenança per l'eliminació de la prostitució.

Pujar