elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Les 30 persones participants a les escoles taller Et Formem obtenen el certificat que els habilita per a treballar

Les 30 persones participants a les escoles taller Et Formem obtenen el certificat que els habilita per a treballar

  La segona fase dels dos projectes d´Escoles d’Ocupació Et Formem, finançats pel Fons Social Europeu, a través de Labora-Servef, ja ha conclòs. El programa, gestionat i coordinat des del Centre d'Ocupació i Desenvolupament (CED) de Quart de Poblet, ha tingut una duració d'un any i combina ocupació, formació i orientació. Està orientat a perfils professionals que responen a un model de Desenvolupament Sostenible, en línia amb els objectius municipals i de l'entorn. En finalitzar, les persones participants reben un certificat de professionalitat que els habilita per a treballar en els sectors sobre els quals han rebut formació.

  En total, han participat 30 ciutadans i ciutadanes que s'han format en els següents certificats de professionalitat de nivell 3:

  - Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació.
  - Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Calorífiques.
  - Organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques.

  Els coneixements adquirits han pogut posar-los en pràctica, a més, a través dels plans d'actuació del programa, que contemplen la realització de serveis d'utilitat pública i intervencions en edificis de titularitat municipal, molt vinculats a la implantació d'energies renovables. D'aquesta forma, es reforça la iniciativa “Opcions Ocupació Verd”, impulsada des del CED amb l'objectiu de formar i generar ocupació entorn d'actuacions que afavorisquen l'eficiència energètica, l'ús de les energies renovables, la reducció de les emissions de CO2 i la conscienciació mediambiental de la ciutadania.

  En concret, l'especialitat de Docència de la Formació Professional per a l'Ocupació va dirigida a professionals formats en diferents sectors i amb una àmplia experiència, que quan conclouen el seu itinerari formatiu a l'escola taller aconsegueixen l'acreditació com a personal docent de formació ocupacional no reglada. D'aquesta forma, estan habilitats per a impartir formació relacionada amb la seua professió, en aquest cas en sectors com el disseny, la informàtica, el turisme, l'hostaleria, serveis administratius, magatzematge, agricultura, instal·lacions, activitats esportives, i uns altres.

  L'interessant treball que han realitzat en col·laboració amb diverses àrees municipals (Ocupació, Igualtat, Serveis Socials, Educació, Medi Ambient…) ha sigut incorporat a la plataforma educativa del centre per a poder ser utilitzat en futurs projectes de formació. Així, han impartit formació a diferents col·lectius del municipi i a personal de l'Ajuntament en primers auxilis, Wordpress, Linkedin, cerca eficaç d'ocupació, reciclatge, consumisc responsable i protecció del medi ambient, igualtat d'oportunitats, i energies renovables, entre altres matèries.

  Per part seua, els i les integrants de les especialitats Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Calorífiques i Organització i Projectes d'Instal·lacions Solars Tèrmiques, s'han format en la realització de càlculs, memòries, disseny tècnic i posada en servei, assegurant la viabilitat del projecte, la qualitat, la seguretat i el respecte amb el medi ambient d'aquestes instal·lacions.

  En les actuacions s'ha intervingut en quatre centres educatius del municipi: CEIP Ramón Laporta, CP San Onofre, CEIP Villar Palasí i CEIP La Constitució i en quatre centres esportius: les instal·lacions solars tèrmiques del Frontó Sant Onofre, del Pavelló Esportiu Ramón Laporta, del Camp de Futbol i del Frontó Xiquet de Quart.

  En totes elles s'han fet diversos treballs tècnics de documentació, amb l'objectiu de facilitar el manteniment de les instal·lacions. Així, les persones participants com a alumnat han creat codis QR, situats en els elements de les sales de calderes, que permeten accedir directament, a través de qualsevol dispositiu digital, als manuals i les fitxes de cada element, amb l'objectiu de facilitar al personal tota la informació necessària per a qualsevol operació de manteniment. A més, permetrà la identificació dels equips de totes aquelles visites formatives que es realitzen.

  En el CEIP Ramón Laporta, en el marc d'un projecte pilot, s'han col·locat capçals domòtics amb connexió a Internet, amb l'objectiu de controlar i registrar a distància la temperatura de les estades per a detectar les pèrdues d'energia.

  D'altra banda, en el CEIP Villar Palasí s'ha intervingut a la sala de calderes de l'edifici d'Educació Primària, substituint la bomba recirculadora per una nova d'alta eficiència energètica, que suposa una reducció del consum, i en l'edifici SPE s'ha substituït la caldera existent per una altra de condensació, un 20% més eficient. S'ha col·locat, al seu torn, un termòstat programable que permet utilitzar eficientment la instal·lació de calefacció ajustant-la al seu ús real.

  També s'han executat operacions de millora i monitoratge en les instal·lacions solars tèrmiques del Frontó Sant Onofre, del Pavelló Esportiu Ramón Laporta, del Camp de Futbol i del frontó Xiquet de Quart, la qual cosa genera dades de funcionament en temps real i millora el control de la instal·lació.

  En el frontó municipal Xiquet de Quart s'ha substituït la caldera existent per tecnologia de condensació i l'acumulador d'Aigua Calenta Sanitària per un millor aïllat tèrmicament, la qual cosa incrementa l'eficiència de l'equipament en un 25%.

  Totes les millores  aplicades tenen l'objectiu de disminuir el consum energètic (gas natural), disminuir l'impacte mediambiental i introduir les instal·lacions i equips  tèrmics municipals dins dels programes de formació professional per a l'ocupació, incrementat les opcions de trobar ocupació mitjançant l'adquisició d'experiència professional amb instal·lacions reals.

  El regidor Juan Medina va participar en l'acte de lliurament de diplomes realitzat en el CED, on va destacar l'extraordinària labor de l'alumnat i l'evolució que ha observat des de l'inici dels projectes en cadascun dels i les participants, tant en desenvolupament professional com en personal.

  Pujar