elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El secretari autonòmic d'Habitatge es reuneix amb els alcaldes de Barxeta, Llocnou d'En Fenollet i Genovés

El secretari autonòmic d'Habitatge es reuneix amb els alcaldes de Barxeta, Llocnou d'En Fenollet i Genovés - (foto 1)

    El secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Lluís Ferrando, la directora general d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, Rosa Pardo, i la cap del Servei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, s'han reunit aquest dissabte amb els alcaldes de Barxeta, Llocnou d'En Fenollet i Genovés, Vicent Mahiques, Cristóbal Rodriguez i Pere Revert, per abordar la sol·licitud admesa a tràmit durant l'estiu per a implantar un abocador de residus industrials no perillosos al terme municipal de Barxeta.

    En la reunió, tots els alcaldes han manifestat de manera contundent l'oposició tant dels seus ajuntaments com de la ciutadania i s'han referit a acords de ple unànims en contra de l'activitat i a la recollida de més de 2.500 firmes de suport a les al·legacions presentades pels tres consistoris a la possible construcció d'un abocador, que no consideren d'interès general ni adequat en la localització proposada per l'empresa que ha iniciat els tràmits. Els alcaldes argumenten que eixe tipus de residus no respon a activitats econòmiques existents en la zona ni a necessitats lògiques per a cap de les poblacions afectades, i es mostren preocupats per les possibles afeccions negatives generades per l'activitat al Paratge Natural Municipal "Riu de Barxeta" i a sòls forestals col·lindants, així com als aqüífers i afluents del riu Barxeta. A més, assenyalen altres afeccions derivades de l'activitat, com el trànsit de vehicles pesats o la proximitat de residències molt pròximes.

    Per la seua part, la Conselleria d'Habitatge va explicar que la tramitació es troba en una fase inicial, i que únicament s'ha admès a tràmit la sol·licitud de la Declaració d'Interés Comunitari, fet que no condiciona el sentit favorable o no de la seua resolució. A més, tant els responsables de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori com de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural s'han compromés a col·laborar i treballar de manera coordinada per a garantir el màxim rigor tècnic i la seguretat jurídica en la tramitació dels seus respectius expedients, el seguiment dels quals, han assegurat, es farà de manera escrupolosa tant en el contingut de la documentació com en els terminis, i s'han compromés a informar en tot moment a les administracions afectades.

    Pujar