21 de setembre de 2020 21/9/20

L’Alqueria impulsa l’ocupació

    La confluència de dos programes d'ocupació de Iniciativa Social del Servei Valencià d'Ocupació (SERVEF) anomenats "Emcorp" i "Salari Jove", a fet que l'Ajuntament de l'Alqueria de la Comtessa realitzara la contractació de persones desocupades per atendre necessitats de personal laboral per a la prestació de serveis bàsics, i de joves en l'atur en la modalitat de contracte en pràctiques per la realització d'obres i serveis d'interés general.

    El primer dels plans compta amb una dotació econòmica de 11.151,95 € que subvencionarà la contractació de tres persones durant un període de tres mesos a jornada completa. En el cas del «Salari Jove», l'ajuda ascendeix a 17.276,94 € gràcies a la qual, el municipi podrà comptar amb dos estudiants contractats durant un període de sis mesos i mig.

    A més a més, la Diputació de València ha aprovat el projecte presentat per l'Ajuntament per a la millora dels procediments administratius i modernització de l'administració local, que s'emmarca dins del programa de postgraus. Aquesta és una iniciativa posada en marxa en aquest exercici per part de l'ens provincial, que fa possible la contractació de joves fins a 35 anys d'edat per a l'execució de projectes d'interés municipal. En el cas de l'Alqueria, és tracta d'un jove graduat en ADE que tindrà com a tasca col·laborar amb l'Agent de Desenvolupament Local, per tal d'avançar cap a la millora de l'organització interna i la simplificació dels procediments que afecten a la ciutadania.

    L'Alcalde, Voro Femenía, ha manifestat que «L'ocupació a hores d'ara s'imposa com un dels objectius més importants per a qualsevol administració pública i és per això, que l'Ajuntament de l'Alqueria aposta decididament per la creació de llocs de treball aprofitant qualsevol oportunitat que en forma de programa o subvenció d'altres administracions, faça possible que persones aturades deixen d'estar-ho».

    Pujar