elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Foios destina 10.000 € en ajudes a l'agricultura per a combatre els efectes de la pandèmia

Foios destina 10.000 € en ajudes a l'agricultura per a combatre els efectes de la pandèmia
  • Les persones beneficiàries rebran ajudes que podran arribar fins als 600 €

L'Ajuntament de Foios destinarà 10.000 € en ajudes al sector de l'agricultura amb l'objectiu de combatre els efectes de la pandèmia. Tal com ha explicat la regidora de Medi Ambient, Amparo Pérez, "l'estabilitat agrícola a Foios té un impacte mediambiental directe i indirecte sobre la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, però també sobre l'activitat econòmica del nostre municipi. Per això, aquesta subvenció, que l'hem aprovada tenint en compte una estimació de quants agricultors professionals treballen al poble, pretenen ajudar a un sector que també ha patit les conseqüències derivades de la Covid-19".

D'aquesta manera, podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes, les persones físiques o jurídiques del sector agrícola, que treballen les terres del terme municipal, i que complisquen els següents requisits: estar donat d'alta fiscal en el règim especial agrari o assimilat en el moment de la sol·licitud amb una antiguitat mínima d'1 any; estar donat d'alta en la Seguretat Social en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris o assimilat amb una antiguitat mínima d'1 any; i trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Foios.

El termini per a presentar les sol·licituds estarà obert durant 15 dies hàbils des de l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València. Així, tota la documentació a presentar, juntament amb la formalització de la sol·licitud estarà disponible a la pàgina web de l'Ajuntament a través del següent enllaç: https://www.foios.es/va/pagina/ajudes-persones-agricultores-culpa-situacio-generada-covid-19

La quantia total d'aquesta subvenció ascendeix a 10.000 €, que es repartiran en ajudes de 100 € fins a 10 fanecades i de 200 € de 10 a 20 fanecades, més un import de 10 € per cada fanecada addicional. La quantitat màxima a percebre per una única persona beneficiària serà de 600 €.

Així mateix, aquestes ajudes seran compatibles amb altres subvencions provinents de qualsevol altra administració pública, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Per a l'alcalde de Foios, Sergi Ruiz, "amb aquestes ajudes impulsem l'activitat econòmica del sector agrari que no només suposa un valor actiu per al nostre poble, sinó que, a més, genera una agricultura de proximitat en sintonia amb l'aposta per la lluita contra el canvi climàtic i l'alimentació sostenible que estem fomentant des de l'Ajuntament".

Pujar