20 de setembre de 2020 20/9/20

Aprovada l'escola taller sobre tecnologia web

Aprovada l'escola taller sobre tecnologia web - (foto 1)

  La Generalitat ha donat el vist i plau a l'escola taller del SERVEF sobre tecnologia web que va sol·licitar l'Ajuntament de Vilamarxant per oferir formació i oportunitats laborals als veïns i veïnes del municipi.

  El programa s'anomena "Escola d'ocupació Vilamarxant et formem en tecnologia web", destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o que pertanyen a col·lectius vulnerables. L'aportació del SERVEF serà de 199.830 euros, mentre que l'Ajuntament de Vilamarxant aportarà 15.170 euros. Es formarà 10 alumnes-treballadors durant 12 mesos (1.920 hores). Una vegada completat este període, rebran un certificat de professionalitat oficial del SEPE.

  La formació s'iniciarà a principis de maig al Centre de Formació de Vilamarxant. Les 10 persones seleccionades seran donades d'alta a la Seguretat Social i rebran una retribució mensual corresponent al Salari Mínim Interprofessional en 14 pagaments.

  Per poder optar a esta escola taller cal estar desocupat/da i registrat al SERVEF com a demandant d'ocupació.

  A més, tindran preferència a l'hora de la selecció aquelles persones que pertanyen a col·lectius amb dificultats d'inserció laboral o vulnerables:

  o Persones en risc de pobresa o exclusió social.
  o Dones, en especial víctimes de violència masclista.
  o Persones que encapçalen famílies monoparentals.
  o Persones amb diversitat funcional.
  o Persones que patixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.
  o Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.
  o Persones parades de llarga durada.

  Totes les persones interessades poden ampliar la informació a l'Ajuntament de Vilamarxant (edifici carrer Sant Jaume, en l'àrea de personal).

   

  Pujar