elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Primeres mesures econòmiques de l’Ajuntament de Picassent en matèria tributària front a l’impacte econòmic i social derivat de l’actual Estat d’Alarma

Primeres mesures econòmiques de l’Ajuntament de Picassent en matèria tributària front a l’impacte econòmic i social derivat de l’actual Estat d’Alarma

  L’Ajuntament de Picassent ha adoptat el primer paquet de mesures urgents davant l’emergència sanitària generada pel Covid-19, i les seues conseqüències econòmiques i socials. Amb la declaració de l’Estat d’Alarma per part del Govern en tot el territori nacional, l’Ajuntament aprovarà, en primer lloc, la posada en marxa de mesures de tipus tributari amb l’objectiu de pal·liar els danys que la situació haja pogut provocar en la ciutadania i, sobretot, perquè ningú es quede darrere en este moment tan complicat

  Les mesures, acordades a partir de la paralització de l’activitat del municipi estos dies, consisteixen en: retardar el període de cobrament en voluntària de l’IBI Urbana i de l’IBI Rústica, canviar el dia de domiciliacions del cobrament periòdic de la taxa de guals, el qual, passa del 03/04/2020 al 30/04/2020 , així com també es modifica el període voluntari de cobrament de l’impost de vehicles i de la taxa de guals, per tant, el pagament de tots dos impostos queda ampliat fins el 31/05/2020.

  Respecte a la taxa d’ocupació de via pública, s’anul·la la de les terrasses per a tot l’any 2020. Així mateix, també es suprimeix en este exercici el pagament d’esta taxa per a les parades amb plaça fixa en el mercat exterior.

  Pel que fa a la resta de taxes per prestació de serveis i utilització o aprofitament especial del domini públic, no es produirà la liquidació de les mateixes o, en cas que s’haguera realitzat l’ingrés es procedirà a la devolució proporcional, pel període en que no s’haguera produït  l’aprofitament del domini públic o prestat el servei, des de la declaració de l’Estat d’Alarma i fins que estiga vigent el mateix o les seues pròrrogues.

  També, s’anul·la l’ordenança de prestació de servei del mercat interior fins el 31 de desembre de 2020.

  Per altra banda s’amplia el termini, fins el 20 de maig, del període de cobrament en voluntària i executiva de les liquidacions notificades des del 16 de març.

  A més, s’incrementa en 100.000 euros  la partida destinada a ajudes d’emergència social i pel que fa a les taxes i preus públics de les activitats del Poliesportiu, i donades les diferents modalitats, es contemplaran les mesures adients en el segon paquet de mesures econòmiques.

  Pujar