elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Picassent presenta la seua estratègia de promoció de la salut i prevenció

Picassent presenta la seua estratègia de promoció de la salut i prevenció

    En la nostra societat, hi ha determinants de la salut que són les condicions socials en les quals les persones viuen, treballen, creixen, es relacionen i tenen un impacte en la salut. Estes, són modificables, i són també producte de les polítiques, algunes locals, altres estatals, per les quals el municipi puga ser un lloc on realitzar canvis per recolzar l'estratègia de salut en totes les polítiques, facilitant que la ciutadania porte una vida saludable. Per això, l'estratègia de la promoció de la salut i prevenció és un conjunt de polítiques que tenen com a objectiu general, fomentar la salut i el benestar de la població promovent entorns i estils de vida saludables i potenciant la seguretat enfront de les lesions. Esta iniciativa es desenvolupa en el marc del pla d'implementació de l'Estratègia per a l'abordatge de la cronicitat en el Sistema Nacional de Salut.

    Segons ha manifestat l'alcaldessa, Conxa Garcia, durant la celebració de l'acte de presentació que s'ha dut a terme a la Casa de Cultura, "Amb esta iniciativa queda demostrat que esta estratègia és una bona oportunitat per integrar i coordinar els esforços de promoció de la salut i prevenció entre tots els nivells, sectors i actors implicats, tenint així en compte la salut en totes les polítiques".

    La coordinació es realitza a través de la Mesa intersectorial, constituïda a tal fi per les següents Regidories: Joan Carles Silla, regidor de benestar social, solidaritat, persones majors, drogodependències, integració i família, Empar Campos, regidora de Sanitat, Belen Bernat, regidora d'Educació, Lola Albert, regidora d'Urbanisme, Medi ambient, Formació, Ocupació i Promoció Econòmica, i Ivan Mocholí, regidor d'Esports.

    El mapa de recursos comunitaris del municipi de Picassent és una eina fonamental perquè la ciutadania tinga al seu abast tots aquells serveis, recursos, programes, entre d'altres, per fomentar la seua salut. El mapa, on ja apareixen totes les dades corresponents al nostre municipi, està disponible en www.localizasalud.msssi.es

    Pujar